Araştırma Makalesi

Hukukçuların ve Polislerin Irza Geçme ile İlgili Ceza Sistemine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
 • Z. Belma GÖLGE
 • M. Fatih YAVUZ
 • Tanıl M. BAŞKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 5-11 DOI: 10.17986/blm.200051382
Samsun’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçlar
 • Berna AYDIN
 • Başar ÇOLAK
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 11-18 DOI: 10.17986/blm.200491532
CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ ERKEK TRANSSEKSÜELLER İLE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÖFKE KONTROL PROGRAMI: BİR GRUP ÇALIŞMASI
 • Tuğba GÖRGÜLÜ
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 12-20 DOI: 10.17986/blm.2012171247
BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Hüseyin KAFADAR
 • Safiye KAFADAR
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 20-24 DOI: 10.17986/blm.2013181206
Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?
 • Kenan Karbeyaz
 • Adnan Çelikel
 • İbrahim Ortanca
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 40-44 DOI: 10.17986/blm.2017127140
Bir Grup Hekimin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili Değerlendirmeleri Anket Çalışması
 • Aysun Balseven ODABAŞI
 • Ali Rıza TÜMER
 • Orhan ODABAŞI
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 49-56 DOI: 10.17986/blm.2008132671
CEZAEVİNDE MAHKUM ÖLÜMLERİ; ESKİŞEHİR DENEYİMİ
 • Kenan KARBEYAZ
 • Ünal AYRANCI
 • Adnan ÇELİKEL
 • Harun AKKAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 52-56 DOI: 10.17986/blm.201318212
Eski ve Yeni Türk Ceza Yasasına Göre Düzenlenen Adli Raporların Karşılaştırılması
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 64-70 DOI: 10.17986/blm.2006112609
Suç İşledikleri İddiasıyla Muayeneye Gönderilen Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze AKYÜZ
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Nesim KUĞU
 • Enver ANALAN
 • Orhan DOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 70-75 DOI: 10.17986/blm.200052412
Bir Üniversite Hastanesinde 2012-2018 Yılları Arasında Suç Olarak Nitelendirilen Eylemlerde Bulundukları İddiası ile Değerlendirilen Psikotik Belirtili Olgularda Sosyodemografik, Klinik ve Suç Olarak Nitelendirilen Eylemlerle İlgili Özellikler
 • Abdulkadir Yıldız
 • Faruk Kılıç
 • Selin Çabuk
 • Gizem Çağla Aktaş Çallıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 72-82 DOI: 10.17986/blm.1322
Adana’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçların İnc
 • Necmi ÇEKİN
 • Ahmet HİLAL
 • Nursel BİLGİN
 • Behnan ALPER
 • K. Mete GÜLMEN
 • Bülent SAVRAN
 • A. Dolunay SARICA
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 81-85 DOI: 10.17986/blm.199833306
ADLİ TIP KURUMU TRABZON GRUP BAŞKANLIĞI’NDA 1998-2007 YILARINDA OTOPSİLERİ YAPILAN HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE GÖZALTI ÖLÜMLERİ
 • İsmail BİRİNCİOĞLU
 • Hacer YAŞAR TEKE
 • Nurşen TURAN
 • Halil BOZ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 112-118 DOI: 10.17986/blm.2009143696
Konya İl ve İlçe Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Ölümleri
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Zerrin ERKOL
 • İdris DENİZ
 • Gürsel GÜNAYDIN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 113-119 DOI: 10.17986/blm.2008133679
Travmatik Yaşantının Trafik Cezalarına Etkisi: Alkollüyken Araç Kullanan Sürücüler Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Aslı Yeşil
 • Yusuf Tunç Demircan
 • Ahmet Tamer Aker
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 198-205 DOI: 10.17986/blm.1328
Ceza Soruşturması ve Yaptırımlarının Caydırıcılık Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Nurcan Hamzaoğlu
 • Burcu Türk
 • Yasemin Sanal
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 198-208 DOI: 10.17986/blm.2019252288

Özgün Araştırma

Travma Skorlama Sistemlerinin Adli Raporlarda Yaşamı Tehlikeye Sokan Yaralanmanın Şiddetini Ayırt Etmede Kullanılabilirliği
 • Murat Şenavcı
 • Özlem Erel
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 17-23 DOI: 10.17986/blm.1544
Diş Kayıplarının Yüzde Sabit İz Olarak Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
 • Yasemin Balcı
 • Kağan Gürpınar
 • Hüseyin Afşin
 • Başar Çolak
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 92-100 DOI: 10.17986/blm.1401
Adli Psikiyatri Raporlarının Değerlendirilmesinde Multidisipliner Yaklaşım
 • Sare Aydın
 • Sedat Batmaz
 • Esma Akpınar Aslan
 • Zekiye Çelikbaş
 • Selçuk Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 101-111 DOI: 10.17986/blm.1416

Derleme

Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi
 • Ayşe Derya Kaynak
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2019149819
Kemik Kırığının/Çıkığının Kişinin Hayat Fonksiyonlarına Etkisinin Adli Tıbbi Değerlendirmesi Hakkında
 • Cemil Çelik
 • Uğur Ata
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 93-101 DOI: 10.17986/blm.1523
Yüksek Sağlık Şurası’nın Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri
 • M.Hakan ÖZDEMİR
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 94-97 DOI: 10.17986/blm.199833305
Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk
 • Derya Deniz
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 124-129 DOI: 10.17986/blm.2017228029
Adli Mimarlıktan Cezaevi Mimarlığına Suç, Ceza ve Cezalandırmanın Mekansal Anatomisi
 • Deniz Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 175-184 DOI: 10.17986/blm.1560
Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi
 • Abdulkadir Yıldız
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 190-200 DOI: 10.17986/blm.2018345606

Olgu Sunumu

Türk Ceza Kanunu’nda Çocukların Cinsel İstismar Suçu: Beş Olgu Sunumu
 • Sunay Fırat
 • Yiğit İltaş
 • Mete Korkut Gülmen
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 76-81 DOI: 10.17986/blm.2017127146
İki Cinsel İstismar Olgusunda Aynı Kanun Maddesinin Farklı Değerlendirilmesi ile Ortaya Çıkan İki Farklı Sonuç
 • Sema DEMİRÇİN
 • S. Melik SARIKÇIOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 118-124 DOI: 10.17986/blm.2007123648
BİR OLGU NEDENİYLE FARİK VE MÜMEYYİZLİK KAVRAMININ İRDELENMESİ
 • Birgül TÜZÜN
 • İmdat ELMAS
 • Haluk İNCE
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 135-138 DOI: 10.17986/blm.199723242
Sosyal Medya ve Ceza Sorumluluğu: Bir Olgu Sunumu
 • Hatice Ünver
 • Nurcan Eren Şimşek
 • Nesligül Nihal Olgun
 • Ayhan Şahin
 • Şahika Gülen Şişmanlar
 • Ayşen Coşkun
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 193-195 DOI: 10.17986/blm.2016323755