Araştırma Makalesi

SİVAS’TA ADLİ OTOPSİLER ( 1990-1995): DEMOGRAFİK VERİLER VE OTOPSİYİ YAPAN HEKİMİN ÖZELLİKLERİ
 • Ufuk Katkıcı
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 3-7 DOI: 10.17986/blm.199721195
ADLİ OTOPSİLERDE RESUSİTASYON ARTEFAKTLARI
 • Bülent ŞAM
 • Esra SAKA
 • Çiğdem SÜNER
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 5-8 DOI: 10.17986/blm.200381487
Adli Otopsilerde Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Saptanan Olguların Değerlendirilmesi
 • Ferah KARAYEL
 • Işıl PAKİŞ
 • Aydın SAV
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 5-10 DOI: 10.17986/blm.200491531
İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
 • Gülden ÇENGEL
 • Akça Toprak ERGÖNEN
 • İsmail Özgür CAN
 • Yonca SÖNMEZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 13-18 DOI: 10.17986/blm.2008131860
Adli Otopsilerde Rastlanan İntrakraniyal Anevrizma Rüptürleri
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Berna ŞENEL
 • Gökhan ERSOY
 • Işıl PAKİŞ
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu TURAN
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 15-19 DOI: 10.17986/blm.2005101571
ADLİ OTOPSİLER AÇISINDAN AMNİON SIVISI ASPİRASYONU
 • Sermet KOÇ
 • Abdi ÖZASLAN
 • İnci ÖZASLAN
 • Hüseyin SARI
 • Canser ÇAKALIR
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 16-19 DOI: 10.17986/blm.199941345
Samsun İlinde Asıya Bağlı Ölümler
 • Berna AYDIN
 • Ahmet TURLA
 • Halil BOZ
 • Bekir KARAARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 23-29 DOI: 10.17986/blm.2006111602
İzmir ve Çevre İllerde Meydana Gelen Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Çocukluk Çağı Ölümleri
 • Faruk Aydın
 • Mehmet Sunay Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 36-43 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1362
KANSER TANISINDA ADLİ OTOPSİLERİN ROLÜ
 • Gülden ÇENGEL
 • Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
 • Ümit ÜNÜVAR
 • İsmail Özgür CAN
 • Esra Gürlek OLGUN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 47-51 DOI: 10.17986/blm.201318229
Adli Otopsi Öncesi Transplantasyon Amaçlı Organ Alınmasına Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • İmdat ELMAS
 • Birgül TÜZÜN
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 51-56 DOI: 10.17986/blm.199832298
Elazığ’da 2001-2006 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • Selma DÜZER
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2008132672
Adli Otopsilerde Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Ölümleri
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu Akçay TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Gökhan ERSOY
 • Eyüp YILMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2006112608
Adli Otopsilerde Makroskopik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin GÜNAY BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 69-73 DOI: 10.17986/blm.200493553
ADLİ OTOPSİLERDE KEMİK İLİĞİNDE YAŞA BAĞLI SELLÜLARİTE DEĞİŞİKLİKLERİ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Hilal AKI
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 75-77 DOI: 10.17986/blm.200383518
EKSTREMİTE DAMAR YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • N. Esra SAKA
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 78-81 DOI: 10.17986/blm.200383519
ADLİ OTOPSİLERDE RASTLANTISAL TİROİT PATOLOJİLERİ
 • Gülden ÇENGEL
 • Esra GÜRLEK OLGUN
 • İsmail Özgür CAN
 • Faruk ERGÖNEN
 • Gökçe KARAMAN
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 81-86 DOI: 10.17986/blm.2014192793

Derleme

ADLİ OTOPSİLERDE ALT VE ÜST ÇENENİN DİSEKSİYONU
 • Hüseyin AFŞİN
 • Cafer UYSAL
 • Tansev BORAN
 • Feryal Kahraman AFŞİN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 18-22 DOI: 10.17986/blm.200161448

Olgu Sunumu

BAŞ BÖLGESİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU GELİŞEN ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU
 • Behnan ALPER
 • Mete K. GÜLMEN
 • Necmi ÇEKİN
 • Nursel BİLGİN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 20-23 DOI: 10.17986/blm.199941346
İstanbul’da Tüplü Dalış Ölümleri
 • Aykut Taner GÜVEN
 • Bülent ŞAM
 • Gözde ŞİRİN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 47-50 DOI: 10.17986/blm.200492538
KUDUZ HASTALIĞINA BAĞLI BİR ADLİ OTOPSİ
 • Harun TUĞCU
 • Mustafa DALGIÇ
 • Önder ÖNGÜRÜ
 • Birol DEMİREL
 • Bülent CELASUN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 48-52 DOI: 10.17986/blm.200382497
ADLİ OTOPSİ UYGULAMALARINDA GÖZLEMCİ HEKİM UYGULAMALARI
 • İsmail Özgür CAN
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Nadir ARICAN
 • Cafer UYSAL
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 54-59 DOI: 10.17986/blm.2011162726
Hyalen Membran Hastalığı Tanısının Adli Otopsilerdeki Önemi Olgu Sunumu
 • Sülbiye Koyutürk
 • Abdi Özaslan
 • Sermet Koç
 • İnci Alıç Özaslan
 • Hüseyin Sarı
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 98-101 DOI: 10.17986/blm.199833307
Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum
 • Ertuğrul Gök
 • Recep Fedakar
 • Okan Akan
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 138-141 DOI: 10.17986/blm.2016241708
Otopside Tanı Konulan Spontan Splenik Arter Anevrizma Rüptürü: Olgu Sunumu
 • Ufuk Akın
 • Ömer Faruk Aykır
 • Ferhan Kandemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 315-318 DOI: 10.17986/blm.1659

Özgün Araştırma

İzmir’de COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Sonrasında Yapılan Tüm Adli Otopsilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gözde Yeşiltepe
 • Uğur Karabulut
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 105-111 DOI: 10.17986/blm.1639