Araştırma Makalesi

Geriatrik Adli Olgularda Travmanın Yeri
 • Dilek Durak
 • Mustafa Numan Ural
 • Recep Fedakar
 • Murat Serdar Gürses
 • Okan Akan
 • Nursel Türkmen İnanir
 • Selçuk Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 23-25 DOI: 10.17986/blm.2016116596
KÜNT GÖZ TRAVMALI ADLİ OLGULARDA SANTRAL KORNEAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERİ
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • İbrahim ERBAĞCI
 • Oğuzhan SAYGILI
 • Serdar ÖZDİL
 • Seydi OKUMUŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 57-60 DOI: 10.17986/blm.2009142690
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
 • Gürcan Altun
 • Derya Azmak
 • Ahmet Yılmaz
 • Gözde Yılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 62-66 DOI: 10.17986/blm.199722226
Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi
 • Selma Tepehan
 • İmdat Elmas
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 87-92 DOI: 10.17986/blm.2015210944
Başkent Üniversitesi Hastanesine Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların İncelenmesi
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • Erhan Büken
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 132-137 DOI: 10.17986/blm.2015314257
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
 • Seda Aybüke Sarı
 • Ayla Uzun Çiçek
 • Celal Bütün
 • Ali Yıldırım
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 177-182 DOI: 10.17986/blm.20192450173

Olgu Sunumu

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ
 • Ramazan İLHAN
 • Sema YAMAN
 • Celal BÜTÜN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Bahadır ÖZEN
 • Özlem KAYIM YILDIZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2014191745
Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Adli Olgularda Organ Transplantasyonunda Adli Tıp Uzmanlarının İnisiyatifi
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 126-131 DOI: 10.17986/blm.2009143698