Derleme

Adli Tıbbı Bugüne Getirenler
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 0-0 DOI: 10.17986/blm.200052415
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Acil Servislerin Organizasyonu ve Değişen Hasta Profili: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
 • Başak Bayram
 • İsmail Özgür Can
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 11-17 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1410
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Satuk Buğra Yıldırım
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 18-27 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1394
ŞÜPHELİ ÖLÜM OLGUSUNDA ORGAN NAKLİ; ADLİ TIBBİ VE ETİK SORUNLAR*
 • Mustafa DEMİRER
 • Serhat GÜRPINAR
 • Ahmet KÜPELİ
 • Erdinç ÇAYLI
 • Çetin Lütfi BAYDAR
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 18-24 DOI: 10.17986/blm.2011161722
ADLİ OTOPSİLERDE ALT VE ÜST ÇENENİN DİSEKSİYONU
 • Hüseyin AFŞİN
 • Cafer UYSAL
 • Tansev BORAN
 • Feryal Kahraman AFŞİN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 18-22 DOI: 10.17986/blm.200161448
Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Denemeler
 • Faruk AŞICIOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 18-24 DOI: 10.17986/blm.200051385
PLASTİK SANATLARDA ADLİ VAKA İMGELERİ
 • Necla RÜZGAR KAYIRAN
 • Havva DEMİRCAN
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 19-24 DOI: 10.17986/blm.20121734
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Standardizasyonunda Uygulanan Değerlendirme Kriterleri Bir Model Çalışma
 • M. Hakan ÖZDEMİR
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 21-27 DOI: 10.17986/blm.200271471
ADLİ TIP’DA TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) UYGULAMALARI
 • Bora BÜKEN
 • Bülent ÜNER
 • Ümit ÇETİNKAYA
 • A. Sadi ÇAĞDIR
 • Ş. Bilge KIRANGİL
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 23-31 DOI: 10.17986/blm.200161449
ÇOCUK İSTİSMARI TANISINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Muharrem ÇELİK
 • Celal BÜTÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 25-31 DOI: 10.17986/blm.2011161723
FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE DİŞ KAYITLARININ ÖNEMİ
 • Hüseyin AFŞİN
 • Beytullah KARADAYI
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 31-37 DOI: 10.17986/blm.201217217
POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER: GÜNCEL YAKLAŞIM
 • Nihan ZİYADE
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 32-42 DOI: 10.17986/blm.201217120
Hemşirelikte Yeni Bir Alan: Adli Hemşirelik
 • Sunay Fırat
 • Sevi Ünal
 • Çiğdem Yalçın Geleş
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 39-42 DOI: 10.17986/blm.2016116599
Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış
 • Ekin Özgür Aktaş
 • Ahsen Kaya
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 45-53 DOI: 10.17986/blm.2017127141
Standardize Adli Ölü Muayene Formu
 • Mustafa Önder Polat
 • Çağdaş Meriç
 • Gürcan Altun
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 46-55 DOI: 10.17986/blm.1382
Adli Toksikolojik Analizlerde Alternatif Örnek: Tırnak
 • Pınar Efeoğlu Özşeker
 • Nebile Dağlıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 47-52 DOI: 10.17986/blm.2017332889
Adli Bilimlerde Aptamer Uygulamaları: Kokain Algılama ve Parmak İzi Belirleme Örneği
 • Mustafa Oğuzhan Çağlayan
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 53-59 DOI: 10.17986/blm.2018136899
Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Sinan Sevinç
 • Ramazan Akçan
 • Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 56-59 DOI: 10.17986/blm.2015110925
Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
 • Mete K. Gülmen
 • Necmi Çekin
 • Ahmet Hilal
 • Behnan Alper
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 57-60 DOI: 10.17986/blm.199832294
Dünyada Adli Belge İncelemesi
 • Nevzat Alkan
 • Şevki Sözen
 • Ömer Kurtaş
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 61-66 DOI: 10.17986/blm.199832295
Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale
 • Anıl Özgüç
 • Gökhan Oral
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 63-70 DOI: 10.17986/blm.2019149820
TRAVMA SKORU VE ADLİ TIP
 • Yasemin GÜNAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 65-73 DOI: 10.17986/blm.199942352
Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Tıp Dışı Alanların Türkiye’deki Yapılanması ile İlgili Sorunlar: İki Rapor ile Değerlendirme
 • Muzaffer Berna Doğan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 66-77 DOI: 10.17986/blm.1531
Epileptik Hastalarda Ani ve Beklenmedik Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı
 • Erdal Özer
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 79-86 DOI: 10.17986/blm.200493557
Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Adli Tıbbi Değerlendirme
 • Işık KARAKAYA
 • Başar ÇOLAK
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 82-87 DOI: 10.17986/blm.2007122642
Türkiye’de Adli Belge İncelemesinde Bilirkişilik Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 86-93 DOI: 10.17986/blm.199833304
Sporda Ölümler ve Adli Tıp
 • Zekine Pündük
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 91-100 DOI: 10.17986/blm.1633
Kemik Kırığının/Çıkığının Kişinin Hayat Fonksiyonlarına Etkisinin Adli Tıbbi Değerlendirmesi Hakkında
 • Cemil Çelik
 • Uğur Ata
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 93-101 DOI: 10.17986/blm.1523
İŞ KAZASINA BAĞLI OLGULARDA MALULİYET ORANI HESAPLANMASI: ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nur BİRGEN
 • Mustafa OKUDAN
 • Mehmet Akif İNANICI
 • Mesut OKYAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 101-108 DOI: 10.17986/blm.199943374
BİR FELAKETİN ANATOMİSİ: BAZAR DE LA CHARİTE YANGINI
 • Anıl ÖZGÜÇ
 • Murat BAKAR
 • Gökhan ORAL
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 104-109 DOI: 10.17986/blm.2011163732
FATAL HİPOTERMİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İRDELENMESİ
 • Ramazan AKÇAN
 • M. Şerif YILDIRIM
 • Aykut LALE
 • Eyup Ruşen HEYBET
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 112-120 DOI: 10.17986/blm.2014192804
Ani Bebek Ölüm Sendromu ve Adli Hemşirelik Yaklaşımı
 • İlknur Yıldız
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 115-119 DOI: 10.17986/blm.2018241706
Probleme Dayalı Öğrenimde Adli Tıp Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
 • Volkan Zeybek
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Bora Boz
 • Cüneyt Orhan Kara
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 122-127 DOI: 10.17986/blm.1313
İlaçların Postmortem Yeniden Dağılımı: Toksikolojik Örnek Alma, Veri Değerlendirme ve Yorumlama
 • Pınar Efeoğlu Özşeker
 • Nebile Dağlıoğlu
 • Mete Korkut Gülmen
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 123-126 DOI: 10.17986/blm.2015210952
Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk
 • Derya Deniz
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 124-129 DOI: 10.17986/blm.2017228029
Anne-Çocuk Cinayetleri: Medea Kompleksi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 130-133 DOI: 10.17986/blm.2017227927
Biyocoğrafik Soy Tahmini ve Adli Bilimlerde Kullanımı
 • Özlem Bülbül
 • Gönül Filoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 131-140 DOI: 10.17986/blm.2019250174
Cinsel Saldırı ve İstismar Olgularında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Değerlendirilmesi
 • Derya Çağlayan
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 139-147 DOI: 10.17986/blm.1346
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aktif Eğitim ve Adli Tıp
 • Ali Yemişçigil
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 139-143 DOI: 10.17986/blm.199723243
Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarının Adli Tıbbi Yönden Değerlendirilmesi
 • Nurhas SAFRAN
 • Nevzat ALKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 173-179 DOI: 10.17986/blm.200053424
Adli Mimarlıktan Cezaevi Mimarlığına Suç, Ceza ve Cezalandırmanın Mekansal Anatomisi
 • Deniz Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 175-184 DOI: 10.17986/blm.1560
Dedektif Romanları: Tarihine Sığmayan Geçmişi İle Türkiye’de ve Dünyada Adli Edebiyat
 • Reyyan Ağaoğlu
 • Gökhan Oral
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 180-189 DOI: 10.17986/blm.2018345602
Adli Bilimler Perspektifinden Mağdur Psikolojisi
 • Gülçin Şenyuva
 • Burcu Türk
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 185-194 DOI: 10.17986/blm.1550
Adli Tıpta Hipoksik İskemik Ensefalopati
 • Nicel Yıldız Silahlı
 • Tülin Tiraje Celkan
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 205-209 DOI: 10.17986/blm.1491
Çocukluk Çağı Yaralanmaları; Eğitsel ve Adli Boyut
 • Makbule Kurt
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 230-238 DOI: 10.17986/blm.1399
Adli Bilimler Açısından Kokunun Önemi
 • Emre Mutlu
 • Faruk Aşıcıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 262-273 DOI: 10.17986/blm.2019356621
Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması veya Yitirilmesi Kavramları: Sistematik Derleme
 • Cemil Çelik
 • Uğur Ata
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 279-287 DOI: 10.17986/blm.1585
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında İlliyetin Değerlendirilmesine Sistematik Bir Yaklaşım Olarak İlliyet Testlerinin Kullanılması
 • Ali Rıza Tümer
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Emirhan Eskicioğlu
 • Ramazan Akçan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 295-299 DOI: 10.17986/blm.1593

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Adli Tıp Alanında Yapılmış Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Yayına Dönüştürülme Oranının Değerlendirilmesi
 • Derya Çağlayan
 • Cemil Çelik
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 1-5 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1332
Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”
 • Çağatay Saygılı
 • Sertaç Ak
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 1-8 DOI: 10.17986/blm.2019149810
Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları
 • İsmail Özgür Can
 • Mehmet Hakan Özdemir
 • Neşe Direk
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 1-5 DOI: 10.17986/blm.2017332862
TÜRK TOPLUMUNA ÖZGÜ ÜST VE ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİNİN UZUNLUKLARI: ANTROPOMETRİK ARAŞTIRMA
 • Yasemin GÜNAY
 • Hilmi ÖZDEN
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 3-7 DOI: 10.17986/blm.200161445
SİVAS’TA ADLİ OTOPSİLER ( 1990-1995): DEMOGRAFİK VERİLER VE OTOPSİYİ YAPAN HEKİMİN ÖZELLİKLERİ
 • Ufuk Katkıcı
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 3-7 DOI: 10.17986/blm.199721195
TANINABİLİR VERTEBRALARDAN CİNSİYET TAYİNİ
 • Özge ÜNLÜTÜRK
 • Mehmet Yaşar İŞCAN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 4-13 DOI: 10.17986/blm.2013181257
ADANA'DA OTOPSİLERİ YAPILAN ASI VE BAĞLA BOĞMA OLGULARININ BOYUN BULGULARI
 • Ahmet HİLAL
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Çağdaş K. YILDIRIM
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 4-7 DOI: 10.17986/blm.2011161719
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Yansıyan Cinsel İstismar Olgularının ve Bu Olgular İçinde Çocuk İstismarı ve Mental Retardasyonun Değerlendirilmesi
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Ahmet BÜYÜKÇELİK
 • Serdar ÖZDİL
 • Ayşe Gül COŞKUN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 5-11 DOI: 10.17986/blm.2009141683
ADLİ OTOPSİLERDE RESUSİTASYON ARTEFAKTLARI
 • Bülent ŞAM
 • Esra SAKA
 • Çiğdem SÜNER
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 5-8 DOI: 10.17986/blm.200381487
Adli Otopsilerde Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Saptanan Olguların Değerlendirilmesi
 • Ferah KARAYEL
 • Işıl PAKİŞ
 • Aydın SAV
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 5-10 DOI: 10.17986/blm.200491531
Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi
 • Volkan Zeybek
 • Kemalettin Acar
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Cüneyt Orhan Kara
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 6-12 DOI: 10.17986/blm.2018136913
Beden Çalışma Gücü Kaybı Değerlendirilen Olgularda Kurumlar Arası Karşılaştırma
 • Volkan Ünal
 • Ferruh Baklacıoğlu
 • Esra Özgün Ünal
 • Zafer Çetinkaya
 • Muhammet Demir
 • Ahmet Sadi Çağdır
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 8-15 DOI: 10.17986/blm.2016116594
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
 • Melike Erbaş
 • Gülsüm Kadı
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 9-16 DOI: 10.17986/blm.2019149811
KOCAELİ’NDE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANABİLİM DALI’NDA VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Başar ÇOLAK
 • Ümit BİÇER
 • Türker DOĞAN
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
 • İlkgül DEMİRBAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 9-14 DOI: 10.17986/blm.200381488
Ouchterlony Metodu Çift Yönlü Agar İmmünodiffüzyon ile Prostat Spesifik Antijenin P30 Adli Amaçlarla Gösterilmesi
 • M. Hakan ÖZDEMİR
 • Serpil SALAÇİN
 • Kıymet AKSOY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 9-15 DOI: 10.17986/blm.199831286
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2011)
 • Murat AKBABA
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Bekir KARAARSLAN
 • Hikmet Ergin DÜLGER
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 10-18 DOI: 10.17986/blm.201217226
Çukurova Üniversitesi Hastanesi’nde Defin Ruhsatları ve Ölüm Nedenleri
 • Demet MERAL
 • Ahmet HİLAL
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Ramazan AKÇAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 10-14 DOI: 10.17986/blm.2007121626
TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ ETİK SORUNLAR
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete Korkut GÜLMEN
 • Ahmet HİLAL
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 12-15 DOI: 10.17986/blm.199941343
İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
 • Gülden ÇENGEL
 • Akça Toprak ERGÖNEN
 • İsmail Özgür CAN
 • Yonca SÖNMEZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 13-18 DOI: 10.17986/blm.2008131860
Ölümle Sonuçlanmayan Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Ahmet TURLA
 • Berna AYDIN
 • Mehmet KOCAKAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 13-18 DOI: 10.17986/blm.2006111600
Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Sevcan Karakoç Demirkaya
 • Mustafa Küçükköse
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2017127136
Enjeksiyon Nöropatisi Olgularına Adli Tıbbi Yaklaşım
 • Volkan Ünal
 • Esra Özgün Ünal
 • Abdurrahman Emir
 • Yusuf Özer
 • Sadi Çağdır
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2015110913
Adlî Tıp Kurumu İhtisas Kurulları ile Yüksek Sağlık Şurası Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulu’nda Görüşülen Malpraktis Olgularının İrdelenmesi
 • Sadullah GÜZEL
 • M.Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDİZER
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 14-20 DOI: 10.17986/blm.200271468
YANIKLARIN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRMESİ
 • Yücel ARISOY
 • Erdem ÖZKARA
 • Haluk VAYVADA
 • İ. Özgür CAN
 • Cenk DEMİRÖVER
 • Ali YEMİŞCİGİL
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 14-17 DOI: 10.17986/blm.200161447
Postmortem Kanda LC-MS MS ile Yasadışı Madde Taraması 62 Postmortem Adli Olguda Uygulanması
 • Serap A. AKGÜR
 • Ceyhun DOLMA
 • Hasan ERTAŞ
 • Ceyda TEKER
 • Ali R. MORAL
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 15-20 DOI: 10.17986/blm.2007121627
Adli Otopsilerde Rastlanan İntrakraniyal Anevrizma Rüptürleri
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Berna ŞENEL
 • Gökhan ERSOY
 • Işıl PAKİŞ
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu TURAN
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 15-19 DOI: 10.17986/blm.2005101571
HEKİMLERİN DEFİN RUHSATI DÜZENLERKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Nursel GAMSIZ BİLGİN
 • Ertan MERT
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 15-19 DOI: 10.17986/blm.200381489
FARKLI ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN DNA PARMAK IZI ÇALIŞMASI
 • H.E. Dülger
 • M. Tokdemir
 • B. Erbağ
 • E.Ö. Atalay
 • M.Z. Doymaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 15-20 DOI: 10.17986/blm.199721198
ADLİ OTOPSİLER AÇISINDAN AMNİON SIVISI ASPİRASYONU
 • Sermet KOÇ
 • Abdi ÖZASLAN
 • İnci ÖZASLAN
 • Hüseyin SARI
 • Canser ÇAKALIR
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 16-19 DOI: 10.17986/blm.199941345
İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma
 • Deren Çeker
 • İdris Deniz
 • Ayla Sevim Erol
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 17-29 DOI: 10.17986/blm.2019149812
BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Hüseyin KAFADAR
 • Safiye KAFADAR
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 20-24 DOI: 10.17986/blm.2013181206
Giderek Artan Tehlike Kurusıkı Silahlar
 • Mustafa M. ARSLAN
 • Ramazan KARANFİL
 • Ramazan AKÇAN
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 21-24 DOI: 10.17986/blm.2007121628
MEZUNİYET ÖNCESİ ADLİ TIP EĞİTİMİ ALMIŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Serpil Salaçin
 • Necmi Çekin
 • M. Hakan Özdemir
 • Şemsi Kalkan
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 21-24 DOI: 10.17986/blm.199721199
KONYA’DA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • K. Hakan DOĞAN
 • İdris DENİZ
 • Bora BÜKEN
 • Zerrin ERKOL
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 22-29 DOI: 10.17986/blm.2009141686
Geriatrik Adli Olgularda Travmanın Yeri
 • Dilek Durak
 • Mustafa Numan Ural
 • Recep Fedakar
 • Murat Serdar Gürses
 • Okan Akan
 • Nursel Türkmen İnanir
 • Selçuk Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 23-25 DOI: 10.17986/blm.2016116596
Samsun İlinde Asıya Bağlı Ölümler
 • Berna AYDIN
 • Ahmet TURLA
 • Halil BOZ
 • Bekir KARAARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 23-29 DOI: 10.17986/blm.2006111602
Adli Belge İncelemelerinin 780 Olgu Üzerinden Değerlendirilmesi; Trabzon, 2007-2013
 • Hasan Okumuş
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • İsmail Birincioğlu
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 26-30 DOI: 10.17986/blm.2016116597
Adli Rapor Düzenleme Zorunluluğuna Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • Birgül TÜZÜN
 • İmdat ELMAS
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 27-31 DOI: 10.17986/blm.199831288
Travma Sonrası Meydana Gelen Alt Ekstremite Amputasyonlarında Etiyoloji ve Maluliyet Değerlendirilmesi
 • Volkan Ünal
 • Ayşe Yurtseven
 • Mustafa Erdoğan
 • Nezih Anolay
 • Esra Özgün Ünal
 • Ferruh Baklacıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 31-38 DOI: 10.17986/blm.2016116598
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Yaş Tayini İstenen Olguların Değerlendirilmesi
 • Mehmet Atılgan
 • Murat Akkoyun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2017127139
ARİTMOJENİK SAG VENTRİKÜL DİSPLAZISI VE ANI GENÇ ÖLÜMLERİ
 • Mete K. Gülmen
 • Serpil Salaçin
 • İlhan Tuncer
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 35-38 DOI: 10.17986/blm.199721200
İzmir ve Çevre İllerde Meydana Gelen Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Çocukluk Çağı Ölümleri
 • Faruk Aydın
 • Mehmet Sunay Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 36-43 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1362
Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • İsmail Can Pelin
 • Erhan Büken
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ayla Kürkçüoğlu
 • Bülent Dayangaç
 • Fırat Koç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 36-42 DOI: 10.17986/blm.2019149814
Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi
 • Halide Nihal Açıkgöz
 • Ali Açıkgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 36-38 DOI: 10.17986/blm.2017134561
KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE İLİŞKİLİ SALDIRILARIN ANALİZİ: MANİSA'DA ON YILLIK DENEYİM*
 • Mehmet Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDIZER
 • Yesim TUYJİ
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • Mustafa Gökhan DİZDAR
 • Tarık ULUÇAY
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 37-48 DOI: 10.17986/blm.2011162724
BİTKİSEL ÜRÜNLERİN VE GIDA DESTEK ÜRÜNLERİNİN İÇERİKLERİNİN ADLİ VE HUKUKİ BOYUTU
 • Zeynep TÜRKMEN
 • Serkan TÜRKDOĞRU
 • Selda MERCAN
 • Münevver AÇIKKOL
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 38-48 DOI: 10.17986/blm.2014191770
Adli Raporlar ve Üniversite Hastanelerinin Uğradığı Ekonomik Kayıplar
 • Gürcan ALTUN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 43-46 DOI: 10.17986/blm.200492537
KANSER TANISINDA ADLİ OTOPSİLERİN ROLÜ
 • Gülden ÇENGEL
 • Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
 • Ümit ÜNÜVAR
 • İsmail Özgür CAN
 • Esra Gürlek OLGUN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 47-51 DOI: 10.17986/blm.201318229
2000-2004 YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX’DE TARANAN TÜRKİYE KAYNAKLI ADLİ TIP YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR
 • Gürcan ALTUN
 • Yasemin BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 48-52 DOI: 10.17986/blm.2010152706
MERSİN İLİNDE GERÇEKLEŞEN İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 • Ali METİN
 • Günay ÇİLELİ
 • İlker KOÇAR
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 49-52 DOI: 10.17986/blm.2014191769
ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ, SONRA YAKILDI: CİNAYET KURBANLARININ YAKILARAK ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILMASI *
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Sermet KOÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 49-53 DOI: 10.17986/blm.2011162725
Adli Otopsi Öncesi Transplantasyon Amaçlı Organ Alınmasına Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • İmdat ELMAS
 • Birgül TÜZÜN
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 51-56 DOI: 10.17986/blm.199832298
CEZAEVİNDE MAHKUM ÖLÜMLERİ; ESKİŞEHİR DENEYİMİ
 • Kenan KARBEYAZ
 • Ünal AYRANCI
 • Adnan ÇELİKEL
 • Harun AKKAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 52-56 DOI: 10.17986/blm.201318212
ADLİ TIP UZMAN VE ASİSTANLARINDA ÖRGÜTSEL STRES DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Berna AYDIN
 • Başar ÇOLAK
 • Yasemin BALCI
 • Mehtap KARTAL
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 53-58 DOI: 10.17986/blm.2010152707
Adlî Tıpta Giysi İncelemesinin Yeri
 • Muhammet CAN
 • Bülent HÜNER
 • Özlem SARIKAYA
 • Mehmet TOK
 • Gürol BERBER
 • Esin AKGÜL
 • Ali ÇERKEZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 56-61 DOI: 10.17986/blm.2005102587
KÜNT GÖZ TRAVMALI ADLİ OLGULARDA SANTRAL KORNEAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERİ
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • İbrahim ERBAĞCI
 • Oğuzhan SAYGILI
 • Serdar ÖZDİL
 • Seydi OKUMUŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 57-60 DOI: 10.17986/blm.2009142690
Elazığ’da 2001-2006 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • Selma DÜZER
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2008132672
Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • S.Erhan DEVECİ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 57-61 DOI: 10.17986/blm.2007122637
Suçların Aydınlatılmasında CSI Etkisi
 • Aylin Yakupoğlu
 • Can Çalıcı
 • Neylan Ziyalar
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 59-66 DOI: 10.17986/blm.2016220389
2005-2009 YILLARINDA DENİZLİ’DE MEYDANA GELEN ADLİ YAŞLI ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ayşe KURTULUŞ
 • Kemalettin ACAR
 • Bora BOZ
 • Cüneyt Destan CENGER
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2010152708
Adli Otopsilerde Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Ölümleri
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu Akçay TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Gökhan ERSOY
 • Eyüp YILMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2006112608
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE 1999 YILI İÇİNDE VERİLEN ADLİ RAPORLARIN İNCELENMESİ
 • Mehmet Akif ERSOY
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • İ. Hamit HANCI
 • Hakan COŞKUNOL
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 60-64 DOI: 10.17986/blm.199942355
AYDIN’DA ZORLAMALI KADIN ÖLÜMLERİ
 • Nihal URAZ
 • Ufuk KATKICI
 • Özlem EREL
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 61-71 DOI: 10.17986/blm.2009142691
Konya’da 2000-2005 Yılları Arasında Gerçekleşen İntihar Orijinli Ölüm Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Gürsel GÜNAYDIN
 • Kamil Hakan DOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 62-67 DOI: 10.17986/blm.2007122638
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
 • Gürcan Altun
 • Derya Azmak
 • Ahmet Yılmaz
 • Gözde Yılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 62-66 DOI: 10.17986/blm.199722226
Konya’da 2001-2007 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Feth-İ Kabir Olgularının Değerlendirilmesi
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • K. Hakan DOĞAN
 • Zerrin ERKOL
 • İdris DENİZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 63-68 DOI: 10.17986/blm.2008132673
Eski ve Yeni Türk Ceza Yasasına Göre Düzenlenen Adli Raporların Karşılaştırılması
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 64-70 DOI: 10.17986/blm.2006112609
Kırık Sekeli Nedeniyle Fizik Tedavi Gören 21 Olgunun Adli Tıp Açısından İrdelenmesi
 • Kemalettin Acar
 • Füsun Ardıç
 • Füsun Toraman
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 64-67 DOI: 10.17986/blm.199612135
0-6 Yaşlar Arası Adli Nitelikli Çocuk Çağı Medikolegal Ölümlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ali Yıldırım
 • Erdoğan Polater
 • Celal Bütün
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 65-71 DOI: 10.17986/blm.2019250194
Samsunda Adli Açıdan Önemli Olan Calliphoridae Hakkında Araştırma
 • Meltem Kökdener
 • Erdal Polat
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 67-71 DOI: 10.17986/blm.2016220390
Cinsel Saldırı Konusunda Çalışan Adli Hemşireye Duyulan Gereksinim
 • Mira R. GÖKDOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 69-77 DOI: 10.17986/blm.2008132674
Adli Otopsilerde Makroskopik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin GÜNAY BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 69-73 DOI: 10.17986/blm.200493553
Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı
 • Ümit Ünüvar ATILMIŞ
 • Esin AKGÜL
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • Çiğdem SÜNER
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 69-74 DOI: 10.17986/blm.200383517
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI (1998-2006)
 • Başar ÇOLAK
 • Işık KARAKAYA
 • Ömer KURTAŞ
 • Şahika ŞİŞMANLAR
 • Ümit BİÇER
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 71-79 DOI: 10.17986/blm.2009142692
Kan Alkol Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Nevin Vural
 • Hülya Sayın
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 74-81 DOI: 10.17986/blm.199612137
ADLİ OTOPSİLERDE KEMİK İLİĞİNDE YAŞA BAĞLI SELLÜLARİTE DEĞİŞİKLİKLERİ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Hilal AKI
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 75-77 DOI: 10.17986/blm.200383518
TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ALINMASI İLE İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Özgür DEMİRKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 76-80 DOI: 10.17986/blm.200162455
Adli Belge İncelemesinde Yazıcı Krampının Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Nurten UZUN
 • Birgül TÜZÜN
 • Meral Erdemir KIZILTAN
 • M.Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 76-82 DOI: 10.17986/blm.200052413
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları ile Takdir Oranlarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Olguları
 • Mehmet Resul Kadı
 • Gülsüm Kadı
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 77-88 DOI: 10.17986/blm.2018136937
ADLİ TIP PRATİĞİNDE KONSÜLTASYON
 • Mustafa Talip ŞENER
 • Ahmet Nezih KÖK
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 77-80 DOI: 10.17986/blm.2011163729
EKSTREMİTE DAMAR YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • N. Esra SAKA
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 78-81 DOI: 10.17986/blm.200383519
ADLİ OTOPSİLERDE RASTLANTISAL TİROİT PATOLOJİLERİ
 • Gülden ÇENGEL
 • Esra GÜRLEK OLGUN
 • İsmail Özgür CAN
 • Faruk ERGÖNEN
 • Gökçe KARAMAN
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 81-86 DOI: 10.17986/blm.2014192793
ADLİ TIP AÇISINDAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Haluk ÜNCE
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 82-86 DOI: 10.17986/blm.200383520
Muğla İlinde Adli Tıp Polikliniğine Başvuran İntihar Girişimi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Muazzez Elçin Kıymet
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Betül Yürürdurmaz
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 83-89 DOI: 10.17986/blm.1307
Eskişehir'de Evsiz Ölümleri; 10 Yıllık Deneyim
 • Adnan Çelikel
 • Kenan Karbeyaz
 • Selma Düzer
 • Harun Akkaya
 • İbrahim Ortanca
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 83-86 DOI: 10.17986/blm.2015210943