Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Adli Tıbbi Değerlendirme
  • Işık KARAKAYA
  • Başar ÇOLAK
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 82-87 DOI: 10.17986/blm.2007122642

Olgu Sunumu

Patlama Sonrası TSSB Gelişen Üç Olgu ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme
  • Miraç Özdemir
  • Nurşen Turan Yurtsever
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 300-305 DOI: 10.17986/blm.1582