Derleme

COVID-19 : Global Bir Çaba Olarak Yeni Hastalığı Anlamak
 • Arzu Akçay
 • Kubilay Kınoğlu
 • Ayşe Özgün Şahin
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 1-10 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1409
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Acil Servislerin Organizasyonu ve Değişen Hasta Profili: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
 • Başak Bayram
 • İsmail Özgür Can
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 11-17 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1410
Covid-19 (SARS-CoV-2)’un Atıksularda İzlenmesi ile Erken Uyarı Sistemlerinin Oluşturulması
 • Aslı Atasoy
 • Evsen Yavuz Guzel
 • Nebile Daglioglu
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 28-32 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1402
COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet
 • Akça Toprak Ergönen
 • Emin Biçen
 • Gökhan Ersoy
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 48-57 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1408
COVID-19 Pandemisi ve Alıkonulanlar
 • İsmail Özgür Can
 • Hediye Aslı Davas
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 58-65 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1404

Araştırma Makalesi

COVID-19 Pandemisinden Etkilenen Çocuk İstismar Olgularının Değerlendirmesi
 • Fatmagül Aslan
 • Serdar Timur
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 40-47 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1407