Özgün Araştırma

Duration of COVID-19 Infectious Agent Positivity in the Postmortem Process
  • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
  • Yasemin Balcı
  • Turhan Togan
  • Alper Aksözek
  • Canan Gürsoy
  • Burak Ekrem Çitil
  • Yeşim Gök Çatal
  • Ecesu Ekinci
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 239-247 DOI: 10.17986/blm.1671