Araştırma Makalesi

Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları
 • İsmail Özgür Can
 • Mehmet Hakan Özdemir
 • Neşe Direk
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 1-5 DOI: 10.17986/blm.2017332862
TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ ETİK SORUNLAR
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete Korkut GÜLMEN
 • Ahmet HİLAL
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 12-15 DOI: 10.17986/blm.199941343
ÇOK KESİTLİ BT VE MRG’DE İNTERNAL AKUSTİK MEATUS LATERAL AÇISININ ÖLÇÜMÜ YOLUYLA CİNSİYET TAYİNİ
 • Figen BÜYÜKDEMİRCİ
 • Gür AKANSEL
 • Sevtap GÜMÜŞTAŞ
 • Nilay AKHUN
 • Ömer KURTAŞ
 • Sanem Dereli BULUT
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 91-98 DOI: 10.17986/blm.2010153713
Çocuk İstismar Olgularında Hekimin Yasal Sorumlulukları Etik İkilemler ve Farklı Uzmanlık Gruplarının Görüşleri
 • Gonca GÜL ÇELİK
 • Demet MERAL
 • Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU
 • Necmi ÇEKİN
 • Ayşe AVCI
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 101-105 DOI: 10.17986/blm.2007123645
Distal Radial Epifizin Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Yaşayan Bireylerde Adli Yaş Tayini
 • Oğuzhan Ekizoğlu
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 177-183 DOI: 10.17986/blm.2017227230
3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi ile Volüm Rendering Tekniği Kullanarak Skapula Ölçümlerinden Anadolu Popülasyonunda Cinsiyet Tahmini
 • Hasan Tetiker
 • Ceren Uğuz Gençer
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 223-229 DOI: 10.17986/blm.1360

Özgün Araştırma

Tedavi Sürecindeki Bağımlıların Sentetik Kannabinoid Kullanım Özellikleri ve Algıları
 • Yasemin Sanal Özcan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 1-9 DOI: 10.17986/blm.1506
Geleceğin Hekimleri Etik İkilemle Karşılaştıklarında Nasıl Davranacaklar? Adli Tıp Staj Rehberliğine Bir Bakış
 • Abdulkadir Yıldız
 • Süleyman Serhat Gürpınar
 • İbrahim Eroğlu
 • Osman Cinkara
 • Fatma Nur Aldemir
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 35-41 DOI: 10.17986/blm.1533

Derleme

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLGUSUNDA ORGAN NAKLİ; ADLİ TIBBİ VE ETİK SORUNLAR*
 • Mustafa DEMİRER
 • Serhat GÜRPINAR
 • Ahmet KÜPELİ
 • Erdinç ÇAYLI
 • Çetin Lütfi BAYDAR
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 18-24 DOI: 10.17986/blm.2011161722
Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
 • Mete K. Gülmen
 • Necmi Çekin
 • Ahmet Hilal
 • Behnan Alper
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 57-60 DOI: 10.17986/blm.199832294
COVID-19 Pandemisi ve Alıkonulanlar
 • İsmail Özgür Can
 • Hediye Aslı Davas
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 58-65 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1404
Biyocoğrafik Soy Tahmini ve Adli Bilimlerde Kullanımı
 • Özlem Bülbül
 • Gönül Filoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 131-140 DOI: 10.17986/blm.2019250174
UYUŞTURUCU MADDELERDE YENİ TREND: SENTETİK KANNABİNOİDLER
 • Selahattin ARTUÇ
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 198-203 DOI: 10.17986/blm.2014193775

Olgu Sunumu

Adli Bilirkişilikte Estetik Kaygılar-İki Olgu
 • Fatmagül Aslan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 102-106 DOI: 10.17986/blm.1513
Adli Rapor İstenen Olguda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kas Kesisinin Tespiti
 • Hülya Güler
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Mehmet Argın
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 199-201 DOI: 10.17986/blm.2016323757