Editöre Mektuplar

Hekimlerce Sıklıkla Göz Ardı Edilen Kafa Travmalarında Meydana Gelen Geçici Bilinç Kaybı Süresinin Adli Raporun Sonucunu Nasıl Etkilediğinin Önemi
 • Rıza Yılmaz
 • Samet Kıyak
 • Emin Domaç
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 0-0 DOI: 10.17986/blm.2016116592

Araştırma Makalesi

KOCAELİ’NDE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANABİLİM DALI’NDA VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Başar ÇOLAK
 • Ümit BİÇER
 • Türker DOĞAN
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
 • İlkgül DEMİRBAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 9-14 DOI: 10.17986/blm.200381488
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2011)
 • Murat AKBABA
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Bekir KARAARSLAN
 • Hikmet Ergin DÜLGER
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 10-18 DOI: 10.17986/blm.201217226
Adli Rapor Düzenleme Zorunluluğuna Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • Birgül TÜZÜN
 • İmdat ELMAS
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 27-31 DOI: 10.17986/blm.199831288
Adli Raporlar ve Üniversite Hastanelerinin Uğradığı Ekonomik Kayıplar
 • Gürcan ALTUN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 43-46 DOI: 10.17986/blm.200492537
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE 1999 YILI İÇİNDE VERİLEN ADLİ RAPORLARIN İNCELENMESİ
 • Mehmet Akif ERSOY
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • İ. Hamit HANCI
 • Hakan COŞKUNOL
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 60-64 DOI: 10.17986/blm.199942355
Eski ve Yeni Türk Ceza Yasasına Göre Düzenlenen Adli Raporların Karşılaştırılması
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 64-70 DOI: 10.17986/blm.2006112609
Muğla İlinde Adli Tıp Polikliniğine Başvuran İntihar Girişimi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Muazzez Elçin Kıymet
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Betül Yürürdurmaz
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 83-89 DOI: 10.17986/blm.1307
1306 Nazal Kırıklı Olgunun Adli Rapor Sürecinin Değerlendirilmesi
 • Kenan Karbeyaz
 • Selma Düzer
 • Sertaç Düzer
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 99-103 DOI: 10.17986/blm.2015210946
DEVLET HASTANELERİ ADLİ TIP BİRİMLERİNİN ADLİ TIP HİZMETLERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KOCAELİ DENEYİMİ
 • Başar ÇOLAK
 • İlkgül DEMİRBAŞ YALÇIN
 • Gülfem İĞCİ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 105-112 DOI: 10.17986/blm.2009143695
Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi
 • Ender Şenol
 • Orhan Meral
 • Özen Önen Sertöz
 • Ayşe Ender Altıntoprak
 • Hakan Coşkunol
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 159-166 DOI: 10.17986/blm.2016323749
Psikiyatri Konsültasyonlarının Adli Rapor Düzenleme Sürecine Etkisi
 • Orhan Meral
 • Nusret Ayaz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 161-166 DOI: 10.17986/blm.1400
Adli Tıbbi Raporlama Sürecinde Gecikmeye Neden Olan Faktörler
 • Ahmet Turla
 • Elif Sazak Uygul
 • Meltem Zekioğulları
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 169-173 DOI: 10.17986/blm.2018345600

Özgün Araştırma

Travma Skorlama Sistemlerinin Adli Raporlarda Yaşamı Tehlikeye Sokan Yaralanmanın Şiddetini Ayırt Etmede Kullanılabilirliği
 • Murat Şenavcı
 • Özlem Erel
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 17-23 DOI: 10.17986/blm.1544
Suça Sürüklenen Çocuklarda Yargıtay Bozma Kararlarına Göre Adli Psikiyatrik Raporlarda Dikkat Edilecek Hususlar
 • Osman Bertizlioğlu
 • Cemil Çelik
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 112-120 DOI: 10.17986/blm.1635
Göz Travmalarına Adli Tıp Bakış Açısı: Balıkesir İli Örneği
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Meksel Cengiz
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 160-165 DOI: 10.17986/blm.1630

Olgu Sunumu

Toplumsal Olaylarda Güvenlik Güçlerinin Müdahalelerine Bağlı Yaralanmaların Adli Raporlama Süreçleri: Olgu Serisi
 • İlker Koçar
 • Ökkeş Koçyataği
 • Hakan Kar
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 43-48 DOI: 10.17986/blm.2015110922
POSTTRAVMATİK YAĞ EMBOLİSİ VE ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU
 • Orhan MERAL
 • Nihal ERDOĞAN
 • Hülya GÜLER
 • Ahsen KAYA
 • Aytaç KOÇAK
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 185-189 DOI: 10.17986/blm.2014193824
Adli Rapor İstenen Olguda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kas Kesisinin Tespiti
 • Hülya Güler
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Mehmet Argın
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 199-201 DOI: 10.17986/blm.2016323757