Cilt 23 Sayı 3 (2018)
Editörden

Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Bülteni’nin 2018 yılı son sayısıyla karşınızdayız. 2019 yılının adli bilimler alanında çalışan hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Adli Tıp Bülteni, DOAJ (Directory of Open Access Journals) gibi uluslararası indekslerce taranan uluslararası bir dergi niteliğine kavuşması yanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartlarının “Ulusal Makale” maddesinde “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” koşulu da getirilmiş olup adli bilimler kapsamında ülkemizden sadece Adli Tıp Bülteni’nin TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler arasında yer almasından mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Dergimizin bu sayısında da adli bilimler alanından farklı disiplinlerden çalışmaları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergimiz yazım kurallarını dikkatle incelemenizi sizlerden rica ediyoruz. Adli bilimler alanında birbirinden değerli çalışmaların yanında “Türkiye’de ve Dünyada Adli Edebiyat” konusunun irdelendiği çalışmanın ses getireceğini ve bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Bilimin edebiyat ve sanatta yeni ufuklar açıcı niteliğinin görünür kılınması ve liyakatin adli bilimler alanında ne kadar önemli olduğunu yaşam bize her gün göstermeye devam ediyor.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle...

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF
Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Burcu Türk, Mustafa Fatih Yavuz
143-150
Caydırıcılığın Madde Kullanımı Açısından Üniversite Öğrencilerinde Değerlendirilmesi
PDF
Murat Yağan, Uğur Koçak, Birol Demirel
151-155
Ankara’da Evsiz Ölümleri
PDF
Yasemin Balcı, Gülsüm Kadı, Melike Erbaş, Ümit Ünüvar Göçeoğlu
156-161
Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi
PDF
Ayhan Erbay, Zeynep Gülüm
162-168
Çocuklarda Suç Tekrarını Yordayan Risk Faktörleri
PDF
Ahmet Turla, Elif Sazak Uygul, Meltem Zekioğulları, Berna Aydın
169-173
Adli Tıbbi Raporlama Sürecinde Gecikmeye Neden Olan Faktörler
PDF
Hüseyin Çetin Ketenci, Hülya Karadeniz, Halil Boz, Nazım Ercüment Beyhun
174-179
Trabzon’da 2009-2016 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Karbon monoksit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi
PDF

Olgu Sunumları

Ebru Yolaçan, Gülşah Dağ Oğlakcıoğlu, Gürol Cantürk
201-204
Dövmenin (Tatuaj) Lazerle Silinmesi Hekim Sorumluluğu: Bir Olgu Sunumu
PDF
Orhan Meral, Ahsen Kaya, Ekin Özgür Aktaş
205-208
Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Dekompresyon Hastalığı
PDF
Fatmagül Aslan, Hacer Yaşar Teke
209-211
Cep Telefonu Bataryasının Isınmasına Bağlı Yanık Olgusu
PDF
Sıla Yazkan Hira, Taner Akar, Birol Demirel
212-214
Drone Kazasına Bağlı İlk Adli Vaka Bildirimi: Olgu Serisi
PDF