Cilt 23 Sayı 2 (2018)
Editörden

Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Bülteni’nin 2018 yılı yeni sayısıyla karşınızdayız. Adli Tıp Bülteni, DOAJ (Directory of Open Access Journals) gibi uluslararası indekslerce taranan uluslararası bir dergi niteliğine kavuşması yanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartları‘nın “Ulusal Makale” maddesinde “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” koşulu da getirilmiş olup adli bilimler kapsamında ülkemizden sadece "Adli Tıp Bülteni" TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler arasında yer almaktadır. Adli Tıp Bülteni Yayın Kurulu olarak dergimizin geldiği noktada dergimize makaleleriyle katkıda bulunan yazarlar ve danışmanlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyoruz.

Dergimizin yeni sayısında da adli bilimler alanından farklı disiplinlerden çalışmaları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin adli bilimler alanının bilimsel platformu olma özelliğini koruyarak hedefleri daha da yükseklere yönlendirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergimiz yazım kurallarını dikkatle incelemenizi sizlerden rica ediyoruz.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF
Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Mehmet Resul Kadı, Gülsüm Kadı, Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu
77-88
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları ile Takdir Oranlarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Olguları
PDF
Ali Rıza Tümer, Mahmut Şerif Yıldırım, Savaş Koçak
89-92
Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis
PDF (English)
Sümeyra Demir, Mustafa Eray Yazar, Ayşe Kurtuluş Dereli, Kemalettin Acar
93-99
Denizli'deki İntihar Ölümlerinin Analizi 10 Yıllık Retrospektif Otopsi Çalışması
PDF
Halil İlhan Aydoğdu, Mehmet Askay, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer
100-105
18-65 Yaş Aralığındaki Kişilerde Hukuki Ehliyetin Değerlendirilmesi
PDF
Gülçin Bozlu, Necdet Kuyucu
106-109
Çocuk Acil Servise Son 5 Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi
PDF
Meltem Kokdener, Ünal Zeybekoğlu, Eylem Gündüz
110-114
Yaz Mevsiminde Samsun’daki Nekrofaj Diptera Çeşitliliği
PDF

Olgu Sunumları

Hacer Yaşar Teke, Muhammet Can, Tülay Renklidağ, Nevriye Temel, Asude Gökmen
120-122
Alkalin Pil İle Oluşan Özofagus Fistülüne Bağlı Bebek Ölümü: Olgu Sunumu
PDF (English)
Hüseyin Çetin Ketenci, Emel Çakır, Nazım Ercüment Beyhun, Halil Boz, Hasan Okumuş, Gökhan Cingöz, Bülent Şam
123-128
İnguinal Kesi Yoluyla Tianeptin Enjeksiyonu Sonucu Ölüm: İki Olgu
PDF (English)
Hülya Karadeniz, Halil Boz, Hüseyin Çetin Ketenci
129-132
Sıra Dışı Bir Kaza ile Meydana Gelen ve Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
PDF
Cüneyt Destan Cenger, Atiye Börtlüoğlu, Birgül Tüzün, Mustafa Cihad Göktepe, Ayşen Ufuk Sezgin, Şebnem Korur Fincancı
133-137
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Olgu Serisi
PDF
Ertuğrul Gök, Recep Fedakar, Okan Akan
138-141
Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum
PDF

Etkinlik Haberleri

Kemalettin Acar
Kongrelerden
PDF