Cilt 22 Sayı 3 (2017)
Editörden

Değerli Adli Bilimciler,

Elinizde tuttuğunuz bu sayı ile birlikte Adli Tıp Bülteni’nin 2017 yılı son sayısını da yayınlamış oluyoruz. Zamanında yayınlanması ve her sayıda en az 12 makale sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin başta Tübitak Ulakbim TR Dizin ve uluslararası DOAJ (Directory of Open Access Journals) veri tabanı tarafından taranan uluslararası bir dergi niteliği ile adli bilimler alanının bir buluşma platformuna dönüşmesine olan katkıları nedeniyle tüm adli bilimler alanında çalışan bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz.

Dergimizin bu sayısında Tek Yumurta İkizlerinin El Yazılarının Adli Belge İncelemesi Açısından Değerlendirilmesi, Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe Uyarlaması, Karar Örnekleriyle Yargıtay’ın Bilirkişiliğe Bakışı ve Bilirkişiliğin Sorunları, Adli Metin Türlerinde Anlambilimsel Çözümlemeler gibi adli bilimler alanının oldukça ilgi çekici ve güncel çalışmalarını sizlerle paylaşabilmenin kıvancını yaşıyoruz.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle...

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF
Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Olgu Sunumları

Burcu İlkay Karaman
208-217
Adli Metin Türlerinde Anlambilimsel Çözümlemeler
PDF
Hüseyin Çetin Ketenci, Emel Çakır, İbrahim Demir, Nazım Ercüment Beyhun
218-223
İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
PDF
Aykut Taner Güven, Gavril Petridis, Şeyda Şebnem Özkal, Ersi Abacı Kalfoglu
224-227
Adli Tıbbi Açıdan Lazarus Fenomeni: Bir Olgu Sunumu
PDF
Hümeyra Yıldırım Can, Halil Kırbıyık
228-230
Metanol Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
PDF