Cilt 21 Sayı 3 (2016)
Tüm sayı
PDF

Editörden

Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Merve Çıkılı Uytun, Rabia Yılmaz, Didem Behice Öztop, Çağlar Özdemir
137-143
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi
PDF
Zehtiye Füsun Yaşar, Erhan Büken, Mustafa Agah Tekindal
144-152
Demirjian Metodu Farklı Ülkelerde Yaş Tayininde Kullanılabilir mi?
PDF
Hakan Kar, Halis Dokgöz, Nursel Gamsız Bilgin, Betül Albayrak, Tamer İrfan Kaya
153-158
Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi
PDF
Ender Şenol, Orhan Meral, Özen Önen Sertöz, Ayşe Ender Altıntoprak, Hakan Coşkunol, Hülya Güler
159-166
Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi
PDF
Rıza Yılmaz, Ahmet Eryılmaz
167-171
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Değerlendirilen Ensest Olgularının Sosyodemografik Özellikleri
PDF
Sunay Fırat, Elçin Yoldaşcan, Duygu Ayabakan Çot, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen
172-176
Üniversite Öğrencilerinde Risk Alma Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
PDF

Olgu Sunumları

Hatice Ünver, Nurcan Eren Şimşek, Nesligül Nihal Olgun, Ayhan Şahin, Şahika Gülen Şişmanlar, Ayşen Coşkun, Ümit Biçer
193-195
Sosyal Medya ve Ceza Sorumluluğu Bir Olgu Sunumu
PDF
Cihat Şarkış, Selçuk Yazıcı, Muhammet Can
196-198
Disk Pil Yutulması Pnömoni ile Sonuçlanan Bir Malpraktis Olgusu
PDF (English)
Hülya Güler, Ahsen Kaya, Orhan Meral, Mehmet Argın
199-201
Adli Rapor İstenen Olguda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kas Kesisinin Tespiti
PDF
Uğur Koçak, Ahmet Hamdi Alpaslan, Murat Yağan, Erdal Özer
189-192
Türkiye’de Ev Yapımı Hidrojen Sülfür Gazı ile İntihar Olgu Sunumu
PDF (English)

Konu ve Yazar İndeksleri

Konu ve Yazar İndeksi
PDF