Kabul Edilen Yazılar
Kabul Edilen Yazılar

Araştırma Makaleleri

Ali Yıldırım, Erdoğan Polater, Celal Bütün
0-6 Yaşlar Arası Adli Nitelikli Çocuk Çağı Medikolegal Ölümlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Seda Aybüke Sarı, Ayla Uzun Çiçek, Celal Bütün, Ali Yıldırım
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Leman İnanç, Gülsüm Kadı
Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu serisi
Volkan Zeybek, Ayşe Kurtuluş, Cüneyt Orhan Kara, Asuman Kaftan, İsmail Doğu Kılıç, Gökhan Ersoy, Kemalettin Acar
Postmortem Kalp Okulu
Mustafa Talip Şener, Büşra Baydemir Kılınç
Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması
Şükriye Deniz Mutluay, Memduha Gülhal Bozkır
Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit Uzunluklarından Boy Uzunluğu Tahmini
Nurcan Hamzaoğlu, Burcu Türk, Yasemin Sanal
Ceza Soruşturması ve Yaptırımlarının Caydırıcılık Etkisinin Değerlendirilmesi

Derlemeler

Abdullah Gençay, Nergis Cantürk, Sait Özsoy
Türkiye’de Nükleer Siber Emniyet ve Nükleer Güvenlik