Cilt 24 Sayı 3 (2019)
Editörden

Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Bülteni’nin 2019 yılı son sayısıyla karşınızdayız. Her sayımızda 12 makale yayınlama geleneği bu sayıda da sürüyor. Medeni Kanun Kapsamında Çocuk Evlilikleri, Suça Sürüklenen Çocuklar, Mobbing, Postmortem Kalp Okulu, Amerikan Hekimler Birliği (AMA) Kalıcı Özürlülüğün Değerlendirmesi Kılavuzu, Nükleer Siber Emniyet ve Nükleer Güvenlik gibi perspektif açıcı çalışmalar yer alıyor. Ayrıca davetli yazarımız sayın Mehtap Hamzaoğlu yeni çıkan namus cinayetlerini irdeleyen “Namus-Kadına Şiddetin İdeolojisi” kitabını dergimiz için yeniden kaleme aldığı “Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri” makalesini keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz. Yine sayın Burcu İlkay Karaman’ın davetli yazar olarak son araştırması “Dilbilimsel Otopsi: Yazar Tanımlama Ölçütleri ve Yöntemleri” çalışmasını dergimizde yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Davetli yazar olarak adli bilimlerin farklı alanlarından bu özgün çalışmaların adli bilimlere yeni perspektifler kazandırmasını diliyoruz.

Önümüzdeki yıl dergimizin 25.yılı olacak. Bu alanda da bazı çalışmaları ve yenilikleri 2020 yılı başından itibaren sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 2020 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz.  Adli Tıp Bülteni Yayın Kurulu olarak dergimizin geldiği noktada dergimize makaleleriyle katkıda bulunan yazarlar ve danışmanlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Dergimizin adli bilimler alanının bilimsel platformu olma özelliğini koruyarak hedefleri daha da yükseklere yönlendirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergimiz yazım kurallarını dikkatle incelemenizi sizlerden rica ediyoruz. 

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF
Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Mustafa Talip Şener, Büşra Baydemir Kılınç
165-170
Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması
PDF
Volkan Zeybek, Ayşe Kurtuluş, Cüneyt Orhan Kara, Asuman Kaftan, İsmail Doğu Kılıç, Gökhan Ersoy, Kemalettin Acar
171-176
Postmortem Kalp Okulu
PDF
Seda Aybüke Sarı, Ayla Uzun Çiçek, Celal Bütün, Ali Yıldırım
177-182
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
PDF
Derya Deniz
183-191
Mobbing Mağdurlarının Sosyodemografik Özellikleri, İş Yaşamı ve Ruh Sağlıkları Açısından İncelenmesi: Olgu Serisi
PDF
Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Leman İnanç, Gülsüm Kadı
192-197
Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu serisi
PDF
Nurcan Hamzaoğlu, Burcu Türk, Yasemin Sanal
198-208
Ceza Soruşturması ve Yaptırımlarının Caydırıcılık Etkisinin Değerlendirilmesi
PDF
Şükriye Deniz Mutluay, Memduha Gülhal Bozkır
209-213
Genç Yetişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit Uzunluklarından Boy Uzunluğu Tahmini
PDF (English)
Burcu İlkay Karaman
214-225
Dilbilimsel Otopsi: Yazar Tanımlama Ölçütleri ve Yöntemleri
PDF