Çetin, E., N. Cantürk, ve R. Dağalp. “E-Zorbalık Ölçeği Ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması”. Adli Tıp Bülteni, C. 24, sy 2, Ekim 2019, ss. 115-21, doi:10.17986/blm.2019252290.