Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması
PDF

Anahtar Kelimeler

Erken evlilik
medeni kanun
yaş

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Şener MT, Kılınç BB. Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 29 Aralık 2019 [a.yer 27 Ocak 2020];24(3):165-70. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1276

Öz

Amaç: Türk Medeni Kanunu göre erkek ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Bu çalışmada Medeni Kanun’a göre erken evlilik için müracaat ederek, adli tıbbi değerlendirmesi yapılan olgulara ait sosyodemografik özelliklerin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Türk Medeni Kanun’un 124. Maddesine göre erken evlilik için müracaat eden ve adli tıbbi değerlendirmesi yapılan 39 olgu çalışma kapsamında ele alınarak, yaş, cinsiyet, eğitim ve evlilik ile ilişkili sosyodemografik özellikleri araştırıldı. 

Bulgular: Olguların tümü kadın olup, %53,8’i (n=21) gerçek doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarının farklı olduğunu belirtti. Tüm olguların kemik yaş tespiti yapıldı ve %43,6’sının (n=17) kimlikteki yaşlarından ortalama 1,9 (±0,9; min:1, maks:4) yaş büyük bulundu. Olguların %69,2’si (n=27) ilköğretim mezunu olup, %94,9’u (n=37) eğitimini evlilik sürecinden bağımsız olarak daha önceden bırakmıştı. Olguların %46,2’sinin (n=18) evlilik yaptığı ve %48,7’sinin (n=19) gebe olduğu belirlendi.

Sonuç: Bölgemizde medeni kanun kapsamında erken evlilik için müracaat eden olguların tümü kadın olup, önemli bir kısmı eğitimlerini ilköğretim seviyesinde bırakmıştır. Olguların neredeyse yarısının gerçek doğum tarihleri ile kimlik yaşları farklı olup ortalama iki yaş küçüktür. 

https://doi.org/10.17986/blm.2019252265
PDF

Kaynaklar

Yıldız MA, Çevik GB. A Study on Marital Satisfaction and Life Satisfaction With Married İndividuals. International Journal of Human Sciences 2016;13(1):227-42. DOI: https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3417

Kanunu TM. Türk Medeni Kanunu, Kabul Tarihi: 22.11. 2001, Yayımlandığı Resmî Gazete: 8.12. 20111, Sayı: 24607. 2016.

Dural M, Öğüz T, M.A. Gümüş. Türk Özel Hukuku. Cilt II, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi. 2018:47-51.

Tanner JM, Whitehouse RH,Cameron N,et al. Assesment of skeletal maturity and prediction of adult height (TW2 method) 2nd ed. London:Academic Pres; 1983; 22-37;50-58.

Yekeler E. Adli Tıpta Radyolojik Yaş Tayini, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2015.

Gök Ş, Erölçer N, Özen C. Adli tıpta yaş tayini. 2. Baskı, Adli Tıp Kurumu Yayınları, İstanbul: 1985.

Buran G, Aksu H. Child Age Marriages and The Effects on Women's Health: Literature Review. International Journal of Human Sciences 2018;15(2):1327-37. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.5316

Boran P, Gökçay G, Devecioğlu E, Eren T. Çocuk Gelinler 2013;26:58-62. DOI: https://doi.org/10.5472/MMJ.2013.02751.1

Machel G, Pires E, Carlsson G. The World we Want: An End To Child Marriage. The Lancet. 2013;382(9897):1005-6. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61944-3

Aktepe E, Atay İM. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. Psikiyatride Güncel Yaklasimlar. 2017;9(4):410-20. DOI: https://doi.org/10.18863/pgy.310791

Aydemir E. Evlilik mi Evcilik mi? Erken ve Zorla Evlilikler: Çocuk Gelinler: International Strategic Research Organization (USAK); 2011.

Marrying Too Young End Child Marriage. https://www.unfpa.org/end-child-marriage. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Evlenme İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

Yüksel Kaptanoğlu İ., Ergöçmen B. Çocuk Gelin Olmaya Giden Yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2012;15(2):128-61.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye'de Evlilik Tercihleri Nisan 2015 https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/indirilebilir-yayinlar/81-turkiye-de-evlilik-tercihleri-arastirmasi-2015.pdf

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2011). World marriage patterns population facts no. 2011/1. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. (Erişim Tarihi:

01.2019)

Hoşgör AG. Kadın Vatandaşlık Haklarındaki En Temel Sorun: "Nüfus Cüzdanım Yok Ki!". Toplum ve Demokrasi Dergisi 2014;2(4):27-38

Baransel Isır A. Adli Hekimlikte yaş tayini. İstanbul Tabip Odası Klinik Gelişim Dergisi Adli Tıp Özel Sayısı 2009;22(1):114-21

Yıldırım A, Çetin İ, Özer E, Gümüş B. Adli Tıp Anabilim Dalına 2006-2010 yılları arasında yaş tayini için başvuran olguların değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi 2011;1(2):56-61.

Arslan MM, Çekin N, Akçan R, Saylak E. Hatay Ağır Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerine 2007 yılında yansıyan yaş tespiti davalarının İncelenmesi. Adli Tıp Dergisi 2008;22(2):8-13.

Büken B, Büken E, Şafak AA, Yazici B, Erkol Z, Mayda AS. Is the Gök Atlas sufficiently reliable for forensic age determination of Turkish children? Turkish Journal of Medical Sciences 2008;38(4):319-2720.

Özcebe H, Biçer BK. An İmportant Female Child And Woman Problem: Child Marriages. Turkish Pediatrics Archive. 2013;48(2):86-93. DOI: https://doi.org/10.4274/tpa.1907

Tuğrul YG. Erken Yaşta Evlendirilen Kadınların Evlilik Süreçleri, Deneyimleri ve Sonraki Yaşamları Üzerine Nitel Bir Çalışma. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi; 29 Kasım-1 Aralık 2017; Ankara.

Yıdız N, Avcı H. Erken Evliliklerin Toplumsal Meşruiyeti: Nitel Bir Çalışma.

Uskun E. Akraba Evlilikleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2001;10(2):54-6

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2011. https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/indirilebilir-yayinlar/65-aile-yapisi-arastirmasi-2011.pdf. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

Erdinç D, Arslan G. Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler: Bir Olgu Bilim Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2014;5(41):36-48

Taylan HH. Türkiye'de Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2009(22):117-38

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.