Adli Tıp Bülteni

Yeni Sayı

Cilt 24 Sayı 2 (2019)
Yayın Tarihi: Ekim 13, 2019
Sayı Açıklaması

Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Bülteni'nin yeni sayısıyla karşınızdayız. Dergimizin ülkemizde Tübitak Ulakbim TR ve DOAJ (Directory of Open Access Journals) tarafından dizinlenen tek adli bilimler dergisi olması ve adli bilimler alanının bilimsel patformuna dönüşmesi yeni hedefleri de zorunlu kılmaktadır.

Dergimizin yeni sayısında da adli bilimler alanından farklı disiplinlerden çalışmaları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayıda sudan çıkarılmış cesetlerde diatom incelemeleri, profesyonel araç sürücülerinde sürücü davranışları ve becerileri ile alkol, madde ve ilaç kullanımının değerlendirilmesi, E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği çalışması, Türkiye denetimli serbestlik sistemindeki bireylerde intihar riski, biyocoğrafık soy tahmini, madde ile kolaylaştırılmış cinsel saldırılar ve fail tipolojisi gibi adli bilimler alanından ilginç ve güncel araştırmaları paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Dergimizin adli bilimler alanının bilimsel platformu olma özelliğini koruyarak daha da geniş bir alana yaymak istiyoruz.

Bu arada adli tıp ve adli bilimler alanında ülkemizden 52 bilim insanının katkılarıyla, 2 yıl gibi bir sürede, ekleriyle birlikte 39 bölümden oluşan textbook; "Adli Tıp & Adli Bilimler’ kitabını sizlerle paylaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle...

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF

Editörden

Halis Dokgöz
Editörden
Tüm Sayılar

The Bulletin of Legal MedicineAdli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır.

Adli Tıp Bülteni, adli bilimlerde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Adli Tıp Bülteni, uluslararası danışmanlı bir adli tıp dergisidir. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.


Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergi ile ilgili her türlü iletişim için kullanılacak adres:

Prof.Dr. Halis Dokgöz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye.

Makale Başvuruları: Dergiye gönderilecek yazılar dergimizin www.adlitipbulteni.com adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır. Adli Tıp Bülteni'ne gönderilen yazılar orijinallik yönünden taranmaktadır.

E-posta: halisdokgoz@adlitipbulteni.com

  • p - ISSN 1300-865X
  • e - ISSN 2149-4533