Cilt 3, Sayı 3

Aralık 1998
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (1) Araştırma Makalesi, (2) Derleme, (2) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 0-0

Araştırma Makalesi

Adana’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçların İnc
 • Necmi ÇEKİN
 • Ahmet HİLAL
 • Nursel BİLGİN
 • Behnan ALPER
 • K. Mete GÜLMEN
 • Bülent SAVRAN
 • A. Dolunay SARICA
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 81-85 DOI: 10.17986/blm.199833306

Derleme

Türkiye’de Adli Belge İncelemesinde Bilirkişilik Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 86-93 DOI: 10.17986/blm.199833304
Yüksek Sağlık Şurası’nın Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri
 • M.Hakan ÖZDEMİR
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 94-97 DOI: 10.17986/blm.199833305

Olgu Sunumu

Hyalen Membran Hastalığı Tanısının Adli Otopsilerdeki Önemi Olgu Sunumu
 • Sülbiye Koyutürk
 • Abdi Özaslan
 • Sermet Koç
 • İnci Alıç Özaslan
 • Hüseyin Sarı
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 98-101 DOI: 10.17986/blm.199833307
Ölümle Sonuçlanan Hırpalanmış Çocuk Sendromu Olgusu
 • Birgül Tüzün
 • Nezih Anolay
 • Mehmet Şevki Sözen
 • İmdat Elmas
 • Erdem Akkay
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 102-105 DOI: 10.17986/blm.199833308