Cilt 5, Sayı 1

Nisan 2000
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (1) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 0-0

Editörden

Editörden
 • Şebnem Korur Fincancı
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 0-0

Araştırma Makalesi

Hukukçuların ve Polislerin Irza Geçme ile İlgili Ceza Sistemine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
 • Z. Belma GÖLGE
 • M. Fatih YAVUZ
 • Tanıl M. BAŞKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 5-11 DOI: 10.17986/blm.200051382

Olgu Sunumu

İş Kazaları ve Çalışma Gücü Kayıplarının Türkiye’deki Yasal Düzenlemeleri
 • Haluk İNCE
 • Nurhan İNCE
 • Birgül TÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 12-14 DOI: 10.17986/blm.200051383
Beyin Ölümü Tanısı İçin Doğrulatıcı Bir Test Olarak Radyonüklid Perfüzyon Çalışması Olgu Sunumu
 • Noyan KOROĞLU
 • Leyla İYİLİKÇİ
 • Ali GÜNERLİ
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 15-17 DOI: 10.17986/blm.200051384

Derleme

Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Denemeler
 • Faruk AŞICIOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 18-24 DOI: 10.17986/blm.200051385