Cilt 28, Sayı 2

Ağustos 2023
(1) Editörden, (11) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (1) Davetli Yazar-Derleme, (1) Tam PDF

Kapak

Kapak Sayfası


Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 0-0

Özgün Araştırma

İzmir’de COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Sonrasında Yapılan Tüm Adli Otopsilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gözde Yeşiltepe
 • Uğur Karabulut
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 105-111 DOI: 10.17986/blm.1639
Suça Sürüklenen Çocuklarda Yargıtay Bozma Kararlarına Göre Adli Psikiyatrik Raporlarda Dikkat Edilecek Hususlar
 • Osman Bertizlioğlu
 • Cemil Çelik
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 112-120 DOI: 10.17986/blm.1635
Hukuka Aykırı Şekilde Yapılan Organ Nakillerinin Türk Ceza Kanunu Madde 25/2 Açısından Değerlendirilmesi
 • Mehmet Atılgan
 • Cemyiğit Deveci
 • İrem Tuğçe Toksoy
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 121-126 DOI: 10.17986/blm.1627
Çevrimiçi Cinsel Şiddet
 • Burak Bulut
 • Hakan Kar
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 127-134 DOI: 10.17986/blm.1645
İşyerinde Hekimlere Yönelik Şiddetin Değerlendirilmesi ve Hekimler Üzerindeki Etkileri
 • Fatih Hitami Usluoğulları
 • Nurşen Turan Yurtsever
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 135-144 DOI: 10.17986/blm.1634
Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kuruluna 2020 Yılı İçerisinde Başvuran Travmatik Solunumsal Maluliyet Olgularının Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Kesitsel Tanımlayıcı Araştırma
 • Hakan Efil
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Özlem Saniye İçmeli
 • Ceyhun Küçük
 • Pınar Bakır Küçük
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 145-150 DOI: 10.17986/blm.1623
Adana İlinde Sağlık Çalışanlarının Şiddete Uğrama Sıklığı ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşünceleri
 • Kemal Yılmaz
 • Kenan Kaya
 • Toygün Anıl Özesen
 • Ahmet Hilal
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 151-159 DOI: 10.17986/blm.1629
Göz Travmalarına Adli Tıp Bakış Açısı: Balıkesir İli Örneği
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Meksel Cengiz
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 160-165 DOI: 10.17986/blm.1630
2018-2020 Yılları Arasında Partner Şiddeti Nedeniyle Mersin Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Kadın Olguların Değerlendirilmesi
 • Hammet Işık
 • Nursel Gamsız Bilgin
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 166-177 DOI: 10.17986/blm.1632
Samsun’da Yaşlılık Dönemi Travmalarının Özellikleri ve Sonuçları: Retrospektif Bir Çalışma
 • Muhammet Mustafa Kuloğlu
 • Berna Aydın
 • Ahmet Turla
 • Fulya Zeynep Levent
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 178-186 DOI: 10.17986/blm.1640
Bir Otopsi Merkezinden Kadın Cinayeti-İntihar Olguları: İkili Ölüm Serisi
 • Yasemin Balcı
 • Ecesu Ekinci
 • N. Nezih Anolay
 • Füsun Çallak
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 187-193 DOI: 10.17986/blm.1614

Davetli Yazar-Derleme

Bilimsel Araştırmalarda Taraf Tutma
 • Fatma Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 194-206 DOI: 10.17986/blm.0001

Olgu Sunumu

Kaza İhmali mi - Yoksa İhmal Kazayı mı Aklımıza Getirir? - Olgu Sunumu
 • Fatmagül Aslan
 • Hacer Yaşar Teke
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 207-211 DOI: 10.17986/blm.1626
Gıda Aspirasyonunda Psikotrop İlaçların Rolü: Olgu Sunumu
 • İsmail Çoban
 • Emre Mutlu
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 212-215 DOI: 10.17986/blm.1643