Derleme

Yüksek Sağlık Şurası’nın Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri

10.17986/blm.199833305

  • M.Hakan ÖZDEMİR
  • Necmi ÇEKİN

Gönderim Tarihi: 30.04.1999 Kabul Tarihi: 29.07.1999 The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(3):94-97

Sağlık çalışanlarının mesleki uygulamaları sırasında meydana gelen, hastaların zararına ve hukuka aykırı sonuçlarda, bilirkişi olarak Yüksek Sağlık Şurası’mn görüşüne başvurulmaktadır. Bıı makalede, Yüksek Sağlık Şurası ile ilgili yasal düzenlemeler, yapısı, görevleri, gönderilen olgular ve bu olguların değerlendirilmesi ile ilgili bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Sağlık Şurası. Tıbbi hata, Tıbbi ve cezai sorumluluk. Bilirkişilik.