Araştırma Makalesi

YANIKLARIN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRMESİ

10.17986/blm.200161447

  • Yücel ARISOY
  • Erdem ÖZKARA
  • Haluk VAYVADA
  • İ. Özgür CAN
  • Cenk DEMİRÖVER
  • Ali YEMİŞCİGİL

Gönderim Tarihi: 18.05.2001 Kabul Tarihi: 15.08.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(1):14-17

Kişilere karşı ölümle sonuçlanmayan etkili eylemler Türk Ceza Yasası (TCY) 456. maddede sınıflandırılmıştır. TCY 456-460. maddelerinin uygulanması için öncelikle adli rapor tanzimi gereklidir. Bu raporların düzenlenmesinde referans teşkil eden ve adli tıp kitaplarında yer alan mutad iştigalden kalma listelerine baktığımızda cildi ilgilendiren travmatik lezyonlarda en uzun süre olarak geniş ekimozda "15 gün", geniş 3. derece yanıkta "25 gün", geniş kömürleşmede "45 gün" mutad iştigalden kalma süreleri önerilmiştir. Çalışmamızda yanıklar ele alınarak bu listelerde yer alan sürelerle biyolojik verilerin ne ölçüde uyuştuğunun araştırılması hedeflenmiştir.

15.02.2000-14.02.2001 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine müracat eden ve Plastik Cerrahi Servisinde tedavi gören 1., 2. ve 3- derece toplam 149 yanık olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Her üç gruptan hastalara ulaşılıp, dosya incelemesi ve yapılan görüşmelerle yanık nedeniyle hastanede yatış süresi, işe gidememe süresi, iyileşme süreleri elde edilerek, veriler mutad iştigalden kalma listeleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular uygulamada sıkıntı çekilen durumlar ve güncel kaynakların ışığında tartışılarak düzenlenen adli raporlarda dikkat edilmesi gerekli bazı konular saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yanıklar, iyileşme süresi, adli tıp