Olgu Sunumu

YABANCI UYRUKLU KADINLARDA CİNSEL AMAÇLI ŞİDDET: Olgu Sunumu

10.17986/blm.199941347

  • Şevki SÖZEN
  • Birgül TÜZÜN
  • Şebnem Korur FİNCANCI
  • Halis DOKGÖZ

Gönderim Tarihi: 20.10.1999 Kabul Tarihi: 13.12.1999 The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(1):24-27

Sosyokültürel değişimlerin oldukça yoğun yaşandığı bir şehir olma özelliğini taşıyan İstanbul'da farklı amaçlarla ikamet eden yabancı uyruklu kadınların sayısındaki hızlı artış cinsel amaçlı şiddet olgularındaki tırmanış ile paralel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, 1996 yılı içerisinde Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde otopsileri yapılan 32 yabancı uyruklu kadının otopsi raporları incelenerek, cinsel amaçlı şiddet sonucu ölüm oluşan olgular belirlenmiş ve 2 olgu örnek olarak sunulmuştur. Olgular 25-35 yaş grubunda olup, her iki olguda da çok sayıda travmatik lezyon saptanmıştır. Ölüm şekli, travma izleri, ölüm sebebi ve laboratuar bulguları irdelenerek, ölümlerin cinsel amaçlı şiddet sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır.

Elde edilen sonuçlar; cinsel şiddetin hangi boyutlara ulaşabileceğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu kadınlar, Cinsel amaçlı şiddet, Ölüm