Araştırma Makalesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Defin Ruhsatlarına Yazılan Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 ICD-10 ile Uyumu

10.17986/blm.2006111599

  • Ahmet Hüsamettin AYDINER
  • Recep FEDAKAR

Gönderim Tarihi: 15.06.2006 Kabul Tarihi: 14.08.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(1):5-12

Ölüm nedenleri ile ilgili kayıtlar, o ülkelerde yaşayan insanların sağlık durumlarını yansıtan en önemli verilerdendir. Bu çalışmada; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doldurulan T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı defin ruhsatlarında bildirilen ölüm nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 (ICD-10) ile uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2003-2005 yılları arasında doldurulan defin ruhsatlarındaki toplam 4043 ölüm vakasındaki bilgiler kayıt edildi. Kayıt edilen bilgiler yaş, cins, bildirilen ölüm nedeni veya nedenleri, ölüm tarihi ve bildiren klinik şeklinde sıralandı. Daha sonra bildirilen ölüm nedenlerinin karşılığı olan kodlar ICD-10 kitapçığından tespit edilerek yazıldı. Olgular yazılan ölüm nedenlerinin doğruluğuna göre 3 gruba ayrıldı. Toplam 4043 olgunun 524’ünde (%13) gerçek ölüm nedeni yerine ICD-10’da karşılığı bulunamayan nedenler ya da kardiyo-pulmoner arrest gibi terminal dönem bulguları yazıldığı, büyük kısmında (n = 3519, %87,0) ise gerçek ölüm nedenleri yazıldığı görülmüştür. Ancak defin ruhsatlarında ölüm nedenleri yazılırken çoğunlukla ya ICD-10’a göre “tanımlanmamış” şeklinde belirtilen hastalıkların kullanıldığı ya da nedenlerin sonuna terminal dönem bulgularının eklendiği görülmüştür. Ölüm nedenlerinin doğru olarak bildirilmesi için hekimlerin eğitimi ve kullanılan formların şekil ve içerik olarak bu konudaki olası ihmal ve unutkanlıkları engelleyebilecek bir hale getirilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ölüm nedeni, ICD-10, defin ruhsatı