Derleme

Trafikte Yol Kenarı Alkol, Uyuşturucu ve Uyarıcı Tarama Testleri: Tarihçesi, Gelişimi ve Günümüzde Kullanımı

10.17986/blm.2015314267

  • Mahmut Aşırdizer
  • Yavuz Hekimoğlu

Gönderim Tarihi: 06.01.2015 Kabul Tarihi: 04.03.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(3):181-187

1769 yılında, Fransa'da Nicolas-Joseph Cugnot buhar gücüyle çalışan aracın testi sırasında bir duvara çarpmış olup; yaşanan bu kaza, tarihteki ilk otomobil kazası olarak kabul edilmektedir. 1897'de meydana gelen trafik kazasında, bir taksi şoförü olan George Smith, bir binaya çarparak aracına hasar vermiş ve bu tarihte alkol etkisinde araç kullanımı ile ilişkili ilk kaza olarak yer almıştır. O günlerden, bugüne hızla artan motorlu taşıt ve insan sayısına paralel olarak, günümüzde trafik kazaları, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli çalışmalarda, sürücülerin alkol ve ilaç kullanımı ile trafik kazaları ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskinin artışı arasında bir ilişki bulduğunu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, trafik kazalarının tarihçesi, günümüzde trafik kazalarının durumu, alkol ve ilaç kullanımının trafik kazaları üzerine etkisi hakkında genel bilgilerin sunumunu takiben trafikte yol kenarı alkol, uyuşturucu ve uyarıcı tarama testlerinin tarihçesi, gelişimi ve günümüzde kullanımı ile ilgili bilgilerin derlenerek sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, Alkol, Uyuşturucu, Yol kenarı tarama testleri, Tarihçe.