Araştırma Makalesi

Samsun’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçlar

10.17986/blm.200491532

  • Berna AYDIN
  • Başar ÇOLAK

Gönderim Tarihi: 08.04.2005 Kabul Tarihi: 15.05.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(1):11-18

Çalışmamızda cinsel suçların karakteristik özelliklerini belirlemek ve Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, cinsel suçlarla ilgili ortaya çıkan farklılıkları değerlendirmek amaçlanmıştır.

1999-2003 yılları arasında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkeme-si’nde karara bağlanmış dava dosyalarına ait karar kartonları incelenerek, cinsel suçlarla ilgili davalar çalışma kapsamına alınmıştır.

Mağdurların %9,4’ü erkek iken, sanıkların tümünün erkek olduğu belirlenmiştir. Sanıkların %43,4’lük oranla en sık 21-30 yaş grubunda, mağdurların ise en sık (%31,6) 16-18 yaş grubunda olduğu görülmüştür. Yargıya yansıyan cinsel suçlar arasında en sık ırza geçme suçları olduğu belirlenmiştir.

Cinsel suçların adli ve tıbbi boyutu ile ilgilenen tıp ve hukuk mensupları, yeni yasal düzenlemeler yanı sıra cinsel suçların karakteristik özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Her ilde ve büyük ilçe merkezlerinde cinsel suçlar değerlendirme merkezleri kurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel suçlar, cinsel saldırı, sanık, mağdur, mahkeme kararı