Olgu Sunumu

Pul Nakli ile Yapılan İmza Sahteciliği Olgu Sunumu

10.17986/blm.200493556

  • Rıza YILMAZ
  • İsmail BİRINCİOĞLU
  • Celal BUTUN
  • Uğur GÜNAYDIN
  • Sedat YILMAZ

Gönderim Tarihi: 09.11.2004 Kabul Tarihi: 15.11.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(3):91-95

Adli belge incelemesi, araştırma veya soruşturma konusu olmuş belgeler üzerinde çalışmalar yapan multidisipliner bir meslek alanıdır. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada adli belge incelemelerinin büyük çoğunluğunu imza incelemeleri oluşturmaktadır.

imza, el yazısının özel ve komplike bir formudur. Bu sebeple, imza oluşumunda; el yazısı oluşumunu etkileyen pek çok özellik önemli rol oynamaktadır. imzalar; zaman geçtikçe doğal olarak değişime uğrayabileceği gibi, geçirilen bazı hastalıklar sebebiyle de değişebilmektedir. imzaların bilinçli ve istemli olarak orijinal formlarından farklı bir biçimde atılması veya bir başkasının imzasının benzetme gayretiyle sahte olarak atılması imza incelemeleri alanında sıklıkla rastlanan imza sahteciliği tipleridir. Üstünden kopya yöntemi, bakarak kopya yöntemi, serbest taklit yöntemine ilave olarak, pul nakli yöntemi ile oluşturulan imza sahtecilikleri de vardır.

Bu çalışmada pul nakli yöntemiyle imza sahteciliği yapılmış bir dosyanın olgu olarak sunulması ve bu olgu sebebiyle bu tür imza sahteciliklerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: El yazısı, imza, imza sahteciliği, adli belge incelemesi, pul nakli.