Derleme

Probleme Dayalı Öğrenimde Adli Tıp Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Örneği

10.17986/blm.1313

  • Volkan Zeybek
  • Ayşe Kurtuluş Dereli
  • Bora Boz
  • Cüneyt Orhan Kara
  • Kemalettin Acar

Gönderim Tarihi: 21.05.2019 Kabul Tarihi: 12.11.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(2):122-127

Ülkemizdeki sağlık sistemi ve yasal düzenlemeler sonucunda birinci basamak hekimlerine, adli tıp hizmetleri ile ilişkili çok sayıda sorumluluk yüklenmiş olmakla birlikte mezuniyet öncesi adli tıp eğitiminin yetersizliği nedeniyle hekimlerimizin adli hekimlik görevini en çok korkulan görev olarak nitelendirdikleri bilinen bir gerçektir.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmış, spiral yapılanma gösteren bir eğitim programı uygulanmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki adli tıp eğitim programında öğrenciler adli tıp konularıyla birinci sınıftan itibaren karşılaşmaktadırlar. İlk yıllarda temel kavramları öğrenirlerken, 5. sınıfta ise iki haftalık task boyunca aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim almaktadırlar. Adli tıp eğitiminde bu şekilde yıllara yayılmış, interaktif yöntemlerin uygulandığı, yapılandırılmış beceri eğitimi etkinliklerinin yer aldığı eğitim programlarının öğrencilerin adli tıp konularına ilgilerini artıracak, çekirdek programda yer alan bilgi, beceri ve tutum kazanma hedeflerine ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi adli tıp eğitim modeli ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp Eğitimi, Taska Dayalı Öğrenim, Probleme Dayalı Öğrenim