Araştırma Makalesi

Ouchterlony Metodu Çift Yönlü Agar İmmünodiffüzyon ile Prostat Spesifik Antijenin P30 Adli Amaçlarla Gösterilmesi

10.17986/blm.199831286

  • M. Hakan ÖZDEMİR
  • Serpil SALAÇİN
  • Kıymet AKSOY

Gönderim Tarihi: 20.05.1996 Kabul Tarihi: 06.11.1998 The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(1):9-15

Adli bilimler seksüel saldırı olgularında hukukun gereksinimlerinin karşılanmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Adli bilimler bu tür olgularda tıbbi ve fiziksel bulguları ortaya koyar. Seksüel saldırı olgularında genital ve anal bölgede saptanabilecek bulgular çoğunlukla tanı koyduru-cu olmaktan çok; düşündürücü, destekleyici niteliktedir. Genital travmanın tek spesifik fizik muayene bulgusu himende saptanan taze yırtıktır. Seksüel saldırının gerçekleştiğinin kesin kriteri mağdurun vücudunda ya da giysilerinde semen artığı ya da spermatozoa saptanmasıdır. Semenin varlığının ortaya konmasında; sitolojik, immünolojik ve biyokimyasal çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Semene spesifik olması, çok az miktarlarda dahi gösterilebilmesi, leke ve vaginal ortamdaki dayanıklılığı ve semi-nal plazmanın bileşiminde bulunması ve genetik kontrol altında bir protein olması nedeni ile prostat spesifik antijen (PSA), semen için adli belirleyici olarak tanımlanmaktadır. Basit ve ileri teknoloji kullanılarak uygulanan çeşitli yöntemlerle PSA gösterilebilmektedir.

Bu çalışmada basit bir immünolojik yöntem (Ouchterlony metodu) modifiye edilerek anabilim dalımız laboratu-varlarında bir ön yöntem olarak kullanılmak üzere PSA gösterilmesine uyarlanmıştır.

Bu deneysel çalışma; 1/2 oranında sulandırılmış anti-PSA'nın (15ml) en uygun sulandırılma oranı olduğu, 1/2 anti- PSA ile 1/40 ve 1/80 oranında sulandırılan seminal plazmada (10 mİ) en iyi presipitasyon bantının izlendiği, vaginal sürüntüde; direk süriintü pamuğu ve sürüntü pamuğundan elde edilen ekstratın birlikte çalışılması gerektiğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Seksüel saldırılar, Irza geçme, Semen, Prostat spesifik antijen, Ouchterlony metodu.