Derleme

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ANOGENİTAL VERRU VE CİNSEL İSTİSMAR: DERLEME

10.17986/blm.201217330

  • Dua Sumeyra DEMİRKIRAN
  • Muhammet Mustafa ARSLAN

Gönderim Tarihi: 21.01.2014 Kabul Tarihi: 04.03.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2012;17(3):25-30

Çocuklarda anogenital bölgede cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı cinsel istismarın delilidir. Human papilloma virüs (HPV) yetişkinlerin %80 ini etkileyen, en sık görülen cinsel yolla geçen hastalık kabul edilmektedir. Bu virüsün oluşturduğu verrülerin çocuklarda görülmesi cinsel istismar kanısı oluşturmaktadır. Çalışmamızda anogonital verrü (AGV) ile ilgili literatür derlemesi yaparak AGV'li çocuk olgularına adli tıp yönünden yaklaşım önerilerini sunmayı amaçladık. Yapılan çalışmalara göre HPV'nin cinsel istismar dışında farklı bulaş yollarının olduğu bilimsel olarak saptanmıştır. Bu nedenle AGV'li çocuklara yaklaşımda cinsel istismar ön yargısının kırılması gerektiği kanaati oluşmuştur. Çocuklar ve aileler "cinsel istismar" psikolojisinden uzak tutulmalıdır. Bu olgulara multidisipliner yaklaşılarak bulaş yolu hakkında kanaat oluştuktan sonra adli olgu açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anogenital verrü, bulaş yolları, cinsel istismar, HPV