Olgu Sunumu

Çocuk İhmaline Bağlı Ölüm Olguları

10.17986/blm.2008132676

  • Işıl PAKİŞ
  • Nesime YAYCI
  • Elif GÜNÇE
  • Sefa ÇELİK
  • Cem UYSAL
  • Mustafa KARAPİRLİ

Gönderim Tarihi: 18.12.2007 Kabul Tarihi: 26.04.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(2):82-87

Çocuk ihmali veya pasif çocuk istismarı; çocuğun ana ihtiyaçlarının sağlanmasındaki yetersizlik ya da çocuk bakımının çocuğa zarar verecek şekilde göz ardı edilmesi olarak tanımlanabilir. ihmal çocuk istismarında en sık görülen form olmasına rağmen, istismara göre daha az tanı konulmaktadır. İhmal olgularının yargıya yansıması da daha az sayıdadır. İhmalin tespit edilmesi ve tanısının konulması daha zor olduğu için mortali-tesi de daha az gibi görünmektedir.

Çalışmada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde otopsileri yapılan 2 ay-3 yaş arası 4 olgu olay yeri incelemesi, öykü, postmortem iç ve dış muayene, mikroskobik incelemeler eşliğinde çocuk ihmali ve istismarı açısından değerlendirilmiştir. Olguların 3’ünde boy ve kilo, İstanbul Tıp Fakültesi’nce ortaya konan büyüme persentillerine göre düşük bulunmuştur. Yine 3 olguda genel hijyen kötü ve turgor tonus azalmıştır.

İhmal ya da istismar şüphesi olan olgularda; olay yeri, olgunun hikayesi, medikal hikaye, aile hikayesinin kritik önemi vardır. Postmortem inceleme; ayrıntılı dış ve iç muayene, uygun mikroskopik örnekleme ve yardımcı testleri içermelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ihmal, ölüm, istismar