Derleme

Çocuk Anneler

10.17986/blm.2007123651

  • Nurşen TURAN
  • Halis DOKGÖZ

Gönderim Tarihi: 22.02.2006 Kabul Tarihi: 25.09.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(3):136-141

Çocuk Hakları Sözleşmesine gore 0-18 yaş grubundaki her birey çocuk sayılmaktadır. Dünyada bu yaş grubundaki gebe kalan ve çocuk doğurarak anne olan çocukların sayısı azımsanmayacak derecede çoktur. Çocuk annelerin çocuklarının daha sağlıksız, istismara uğrama olasılıkları fazla, beslenme sorunu yaşama ve ileride kriminal davranışlar içine girme, ekonomik ve sosyal açıdan daha düşük bir düzeyde yaşama olasılıklarının artmış olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde çocuk annelerin durumuna ilişkin sağlıklı verilere ulaşmak ne yazık ki pek mümkün olamamaktadır. Çocuk annelik kavramına dikkat çeken bu makalede hem çocuk annenin hem de bebeğinin sağlığını etkileyen bu durumla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe girmesi ve Türkiye’deki durumunun belirlenmesi için yeni çalışmalara gereksinim olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk anneler, gebelik