Araştırma Makalesi

MKE Kurumu Yapımı Tabanca Mermileriyle Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Yöntemiyle Tespiti

10.17986/blm.2005101570

  • Muhammet CAN
  • H.Bülent ÜNER
  • Sermet KOÇ
  • Mehmet TOK
  • Sadık TOPRAK
  • Mehmet DİŞBUDAK

Gönderim Tarihi: 21.04.2005 Kabul Tarihi: 13.10.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(1):5-14

Ateşli silah kullanılan kriminal olaylarda ateş eden kişinin saptanması, olayın orijininin (intihar, cinayet, kaza) açıklığa kavuşturulmasında büyük önem taşır. Ateş eden kişinin saptanması da esas olarak ateş eden el üzerinde kalan atış artıklarının tespiti ile olasıdır.

Çalışmada, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen tabanca mermileri ile deneysel atışlar yapılarak Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri cihazı kullanılmış, atış artıklarının kalitatif ve kantitatif olarak saptanması ve standartlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yapımı 7.65mm Brovning ve 9mm Parabellum tipi tabanca mermileri ile sağ el, sol el ve her iki el tutuş pozisyonunda tek atış, iki atış ve üç atış şeklinde deneysel atışlar yapılmıştır. Türkiye'de atış artığı numunelerinin olay yeri inceleme ekiplerince yapışkan bantlarla alınıp gönderilmesi nedeniyle kıyaslanabilir sonuçlar elde ede- bilmek için; atış artıkları atış yapan kişilerin her iki elinin iç ve dış kısımlarından “surgical zincoxide tape" yapışkan bantlarla toplanmıştır. Yapışkan bantlardan atış artıklarını ayrıştırmada tüm örneklerde %5'lik HNO3 kullanılarak Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri cihazı ile kapsül içeriğinde bulunan antimon, kurşun ve baryum düzeyleri kantitatif olarak analiz edilmiştir.

Literatürle uyumlu olarak atış sayısının artması ile analiz sonucu elde edilen atış artıklarının miktarında lineer bir artış tespit edilmemiştir. Benzer şekilde, 7.65mm Browning tipi ile 9mm Parabellum tipi mermilerle yapılan atışlar sonucu analiz edilen atış artıkları miktarları arasında çap artışına bağlı lineer bir artış saptanmamıştır.

Çalışmada kullanılan atış artığı toplama ve analiz yönteminin, Türkiye'de inceleme için numunelerin yapışkan bantlarla gönderilmesi, kolay ulaşılır ve ekonomik olması nedeniyle atış artıklarının analizinde ve sonuçların yorumlanmasında en uygun yöntem olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri, atış artıkları, atış yapan elin tespiti, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu.