Araştırma Makalesi

METATARSAL KEMİKLERİN (2 ,3 ,4 ) LATERAL YÜZLERİNDEKİ SULKUS AÇI DEĞERLERİNİN KEMİKLERİN BELİRLENMESİNDEKİ ÖNEMİ

10.17986/blm.199722224

  • Ufuk KATKICI
  • Erdem GÜMÜŞBURUN
  • Ayla SEVİM
  • Esat ADIGÜZEL
  • Erksin GÜLEÇ

Gönderim Tarihi: 22.05.1997 Kabul Tarihi: 27.10.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(2):56-57

Toplam 403 metatarsal (MT) kemiğin (184 ikinci-İMT, 178 üçüncü-MT, 141 dördiincü-DMT) hasisinin lateral yüzündeki sulkuslar incelendi. Sulkus ile basis arasında oluşan açı değerleri sırası ile İMT’de 83°-115°, ÜMT'de 57°- 78°, DMT'de 33°-55° olarak saptandı. Açı değerlerinin metatarsal kemiklerin belirlenmesindeki önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Metatarsal Kemikler, Kimliklendirme