Araştırma Makalesi

MATRUŞKA: GÖÇ, İSTİSMAR, EĞİTİM EKSİKLİĞİ, NEGATİF AİLESEL FAKTÖRLER VE ÇOCUK SUÇLULUĞU

10.17986/blm.2008133677

  • Akın TÜTÜNCÜLER
  • Y. Mustafa KARAGÖZ
  • Sema DEMİRÇİN
  • Mehmet ATILGAN

Gönderim Tarihi: 04.06.2007 Kabul Tarihi: 28.10.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(3):97-105

Göç etme ve istismara maruz kalma ile ilgili geçmiş yaşantıların çocuk suçluluğu üzerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. Ani-plansız ve özellikle ekonomik nedenlerle yapılan göç, aile içerisinde öfke ve saldırganlığa yol açarak çocuğun diğer aile bireyleri tarafından istismar edilmesine neden olabilmektedir.

Bu çalışmada; Ocak 1994 - Aralık 2004 tarihleri arasında Antalya Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne muayene için gönderilen ve haklarında herhangi bir suç işleme ya da suça iştirak etme iddiası bulunan 1163 çocuğa birebir anket uygulanmıştır. Katılımcılara yaş, cinsiyet, işlediği iddia edilen suçlar, göç öyküsü olup olmadığı ve göç öyküsü varsa nereden göç ettiği, fiziksel istismara uğrayıp uğramadığı, uğruyorsa kimler tarafından istismar uygulandığı, çocuğun ve anne-babasının eğitim düzeyi, aile nüfusu, kardeş sayısı, aynı odada uyuduğu kişi sayısı, çalışıyorsa işi, eski suç öyküsü, konularında sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili kaynakların ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı