Olgu Sunumu

Matrisit ve Suisidal Düşünceleri Olan Ergen: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2015314265

  • Berna Polat
  • Veli Yıldırım
  • Fevziye Toros

Gönderim Tarihi: 24.10.2014 Kabul Tarihi: 23.03.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(3):175-177

Matrisit; annenin, oğlu ya da kızı tarafından cinayeti olarak tanımlanabilir. Literatürde nadir görülen ve az bilgiye sahip olunan matrisit gibi homisidal davranışları etkileyen sosyolojik, biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerle olan ilişkilerin araştırıldığı çalışmalar nadiren görülmektedir. Bu olgu da nadir görülen bir durumun literatüre katkıda bulunması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Matrisit, Homisidal davranışlar.