Olgu Sunumu

Ölümle Sonuçlanmayan Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Hayatları Değişen Bir Aileye Adli Tıp Penceresinden Bakış

10.17986/blm.2009142694

  • Kenan KARBEYAZ
  • Tarık GÜNDÜZ
  • Gülşin CANOĞULLARI KUL
  • Yasemin BALCI

Gönderim Tarihi: 11.11.2008 Kabul Tarihi: 05.10.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(2):88-94

Karbonmonoksit (CO) kokusuz, renksiz, tatsız, irritan özelliği olmayan ve karbon içeren materyalin eksik oksidasyonu ile oluşan bir gazdır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan karbonmonoksit zehirlenmesi ile ülkemizde sık karşılaşılmakta olup özellikle kış aylarında önemli bir morbidite nedenidir. Hem ölümle sonuçlanan, hem de ölümle sonuçlanmayan karbonmo-noksit zehirlenmeleri, adli tıp açısından önemlidir.

Sunulan olgu, Eskişehir’de bir apartmanda kapıcılık başka bir apartmanda da kalorifercilik yapan dört kişilik bir ailenin, iki hafta arayla, üç bireyinin karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalması ile ilgilidir. Olay, kapıcılık ve kalorifercilik yapan babanın birinci kez 4 yaşındaki kızı ile ikinci kez 12 yaşındaki oğlu ile birlikte, çalıştığı apartmanın kalorifer kazanının önünde baygın bulunması şeklinde gelişmiştir. Olay, baba için çalıştığı iş yerinde ve tekrarlı olması, çocuklar için babanın tedbirsizlik ve dikkatsizliğini gündeme getirmesi nedeniyle sunulmaya ve tartışılmaya değer bulunmuştur.

Bu tür olguların sunulmasının adli tıbbi uygulamaya katkı sağlayacağı, düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, komplikasyon, adli tıp