Araştırma Makalesi

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN ETKİLİ EYLEM OLGULARININ SOSYAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.199941344

  • Yasemin GÜNAY
  • Tuncay ÇINAR
  • Rabiş KESKİN
  • Bayhan ÖGE

Gönderim Tarihi: 02.11.1999 Kabul Tarihi: 20.12.1999 The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(1):5-11

Bu çalışmada, ölümle sonuçlanmayan etkili eyleme taraf olan kişilere ait demografik veriler elde edilmesi ve toplumdaki genel şiddete ışık tutması amacıyla; Ocak 1998-Haziran 1998 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu’na incelenmek üzere gönderilen tıbbi belge ve dosyalardan prospektif olarak rastgele seçilen 638’inde mağdur ve sanıklarla ilgili elde edilebilen bilgiler değerlendirilmiştir.

Mağdurların % 86.2’si, sanıkların % 97.3’ü erkektir. Her iki grupta 1. sırayı 20-29 yaş grubu almaktadır. Kadınlar daha çok künt özellikli yaralanmaya maruz kalırken, erkekler daha çok penetran yaralanmalara maruz kalmıştır. Yaralanma olayları en fazla ilkbahar, en az kış mevsiminde olmuştur. Olguların % 39.4’ü 18-24 saatleri arasında yaralanmıştır. En fazla yaralanma işyeri ve işle ilişkili yerlerde (%36), 2.sırada açık mekanlarda (%29), 3.sırada ev ve eklentilerinde (%19.7), 4.sırada eğlence yerlerinde (%10.1) dir.

Mağdur ve sanıklarda en büyük grubu kırsal kökenli tarıma dayalı işlerde çalışan kişiler oluştururken, bunu kurumsal işlerde çalışmayan serbest meslek grubu izlemektedir.

Olguların sadece % 6.3’ü tanımadığı kişiler tarafından yaralanırken, % 5.9’u eşleri, % 34.4’ü yakın ya da uzak akrabaları tarafından yaralanmıştır.

Mağdurların % 28’i, sanıkların % 25.9’u göç yaşamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Şiddet, Mağdur, Sanık, Demografik Bulgular