Olgu Sunumu

KUDUZ HASTALIĞINA BAĞLI BİR ADLİ OTOPSİ

10.17986/blm.200382497

  • Harun TUĞCU
  • Mustafa DALGIÇ
  • Önder ÖNGÜRÜ
  • Birol DEMİREL
  • Bülent CELASUN

Gönderim Tarihi: 14.04.2004 Kabul Tarihi: 04.11.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(2):48-52

Kuduz hastalığı, Rhabdoviridea ailesinden Lyssavirus’un neden olduğu, akut seyreden ve profilaksi yapılmadığında ölümle sonuçlanan viral bir enfeksiyondur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 1973-2001 yılları arasında 529 kuduz hastalığına bağlı ölüm olgusu bildirilmiştir. Dünyadaki insan kuduz vakalarının yıllık insidansının 25.000’in üzerinde olduğu belirtilmektedir.

Olgumuz, 21 yaşında erkek olup bir köpek tarafından fron-tal bölgesinden ısırıldığı, temas sonrası profilaksinin yapıldığı, 25 gün sonra öldüğü bildirilmiştir.

Kuduz hastalığına bağlı ölüm olgularında, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için genel otopsi uygulamaları yanında laboratuvar araştırmaların da yapılması gerekmektedir. Otopsi ekibinin, etkenin bulaşma riskine karşı önlem alması, otopsi salonunun ve otopsi aletlerinin dezenfeksiyonu ile postmortem inceleme için uygun dokular alınmasında, ayrıca uygun koşullarda muhafaza edilerek laboratuvara gönderilmesinde standart protokollerin uygulanması önem taşımaktadır.

Olgumuz, profilaksiye rağmen ölüme neden olabilecek faktörlerin tartışılması ve kuduz hastalığı şüpheli olguların otopsilerinde dikkat edilmesi gereken önlemlerin vurgulanması amacıyla sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuduz, otopsi, biyolojik korunma