Olgu Sunumu

KÜÇÜK YAŞTAKİ ENSEST OLGULARINDA TANI VE ADLİ SÜREÇTE YAŞANAN SORUNLAR NEDENİYLE ÜÇ OLGU SUNUMU

10.17986/blm.200162456

  • Saniye KORKMAZ
  • Serpil ERERMİŞ
  • Müge TAMAR
  • Cahide AYDIN
  • Ayşen KAYAHAN

Gönderim Tarihi: 15.07.2002 Kabul Tarihi: 05.11.2002 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(2):81-86

Ensest çocuğun bir başka aile üyesi tarafından cinsel istismara maruz bırakılması olarak tanımlanmaktadır. Ensestin ortaya çıkma sıklığı yaygınlığından çok daha azdır. Ensest yalnızca çocukta değil tüm ailede önemli dinamik ve toplumsal değişiklikler oluşturmaktadır.

Çocuk Psikiyatri kliniklerine yapılan başvurular çoğu kez yasal yollardandır. Küçük yaştaki çocukların hem zihinsel, duygusal özellikleri hem de ailenin baskı ve etkisi rapor düzenleme sürecini etkileyebilmektedir.

Bu yazıda kliniğimize ensest şüphesiyle başvuran üç olgunun tanı ve adli rapor düzenlenmesinde yaşanan güçlükleri tartışmak ve bu alanda oluşturulabilecek standart normları gündeme getirmek amaçlanmıştır.

Olgu A 5,5 yaşında öz baba - kız ensesti şüphesi, olgu B, 5,5 yaşında öz baba - oğul ensesti, olgu C 4,5 yaşında üvey baba - kız ensesti şüphesidir. Bu yazıda 3 olgunun sosyodemografik, aile özellikleri, şimdiki psikiyatrik durumları, psikometrik inceleme sonuçları ile birlikte ele alınarak tanı ve yasal süreçte yaşanan güçlükler tartışılmıştır. Böylesi çalışmaların multidisipli- ner ekiplerce yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ensest, yasal süreç