Olgu Sunumu

Kemik Berelenmesi Medikolegal Süreçte Kırık Olarak Değerlendirilmeli mi? Olgu Sunumu

10.17986/blm.2016116601

  • Burçin Gürbeden
  • Devrim Sertaç Özkan
  • Mehmet Hakan Özdemir

Gönderim Tarihi: 19.01.2015 Kabul Tarihi: 04.03.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(1):47-49

Kemik berelenmesi, travma sonrası kemiğin subkondral alanında oluşan düzensizlik, ödem ve kanama ile karakterize mikrotrabeküler kırıklardır. Olay medulla ile sınırlı olduğundan direk grafiler ile tespit edilemez. Tanıda Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemlidir.

Olgumuz 23 yaşındaki erkek, geçirdiği araç içi trafik kazasında sağ dizini ön konsole çarpmış, bir üniversite hastanesinde izlem sonrası taburcu edilmiş, ağrı şikayetinin geçmemesi üzerine 1 ay sonra çekilen MRG'de femur 1/3 distalde diffüz yamalı tarzda intratrabeküler düzensizlik ve intramedüller kemik iliği ödem sahaları, tibia lateral subkondral yüzde de fokal intramedüller kemik iliği ödemi saptanmıştır.

Bu çalışmada, MRG incelemesi ile sağ femur distalinde kemik berelenmesi tanısı konan, “TCK'da Tanımlanan Yaralanma Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirmesi” kılavuzunda yer almayan bu kavrama dikkat çekmek ve kılavuza yeni bir değerlendirme kriteri önermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kemik kırığı, Kemik berelenmesi, Medikolegal değerlendirme