Olgu Sunumu

Kardiyak Tutulumlu Progresif Musküler Distrofi Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.200492539

  • Mete K. GÜLMEN
  • Nursel Gamsiz BİLGİN
  • Necmi ÇEKİN
  • Behnan ALPER
  • Ahmet HİLAL

Gönderim Tarihi: 05.11.2004 Kabul Tarihi: 02.05.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(2):51-54

Ani beklenmedik ölüm nedenlerinin ülkelerin ulaştığı sağlık hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığına bağlı olarak çeşitlilik gösterdiği belirtilmektedir. Progresif Musküler Distrofi olgusu ani beklenmedik şüpheli ölüme ilginç bir örnek oluşturması nedeni ile sunulmak istendi. Adana Adli Tıp Kurumu Morg ihtisas Dairesi Başkanlığına gönderilen ölü muayene ve otopsi tutanağında, evinde ölmesi üzerine savcılığa haber verildiği ve Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldığı, dış muayenesinde ve organların makroskobik incelenmesinde özellik tespit edilmediği histopotoljik ve toksikolojik inceleme için örneklerin alındığı kayıtlıdır. Çukurova Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında yapılan histopatolojik değerlendirilmesinde; kalp kasında Duchenne tipi Musküler Distrofi ile uyumlu myokardial bulgular saptandı. Olguda Progresif Musküler Distrofi (PMD) seyri sırasında ortaya çıkabilen kardiyak tutulum ölüm nedeni olarak kabul edildi. Anabilim dalında ilk kez saptanan PMD olgusu adli tıp çalışanlarının dikkatini çekmek amacıyla kaynaklar ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Progresif Musküler Distrofi, Ani ölüm,