Araştırma Makalesi

Hukukçuların ve Polislerin Irza Geçme ile İlgili Ceza Sistemine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.200051382

  • Z. Belma GÖLGE
  • M. Fatih YAVUZ
  • Tanıl M. BAŞKAN

Gönderim Tarihi: 28.12.2000 Kabul Tarihi: 19.02.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2000;5(1):5-11

Irza geçme hukuki, tıbbi, psikolojik ve sosyal boyutlar içersinde değerlendirildiğinde cinayetten sonra insan bedenine karşı yapılan en ağır saldırılardan biridir.

İnsanın ruhsal ve fiziksel yapısında ciddi yaralanmalara yol açan bu ağır saldırının yargılama sürecini ve adli sistem içinde yer alan meslek gruplarının ırza geçme suçuna ilişkin ceza sistemi hakkındaki düşüncelerini incelemek amacıyla çalışmaya, İstanbul Barosu’na kayıtlı 100 avukat, İzmir ve Ankara adliyelerinde görevli 80 hakim-savcı ve 75 stajyer hakim-savcı ve İstanbul’da görevli 100 polis olmak üzere toplam 355 kişi katılmıştır. Katılımcılara ırza geçme suçuna ilişkin ceza sistemi hakkındaki düşünceleri belirlemeye yönelik bir anket formu uygulanmıştır.

Çalışmaya katılanların yandan fazlası cinsel saldırıya uğrayan mağdurun geçmişi, tavırları veya dış görünüşünün davayı etkilediğini, mağdurun ifade vermekte çoğu kez başarılı olamadığını düşünmektedir. Polislerin, çalışmaya katılan diğer mesleklere göre tecavüzcülerin cezasının daha ağır olması gerektiğini bildirdikleri görülmektedir. Avukatların %57'si, hakim-savcıların %32'si, stj. hakim-savcıların %68'i, polislerin % 6l'i ırza geçme ile ilgili yasalar çok hoşgörülüdür diye düşünürken meslek gruplarının küçük bir oranı tecavüzcüleri yargılamada yargıçların hoşgörülü olduğunu düşünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Irza geçme, yargı, polis, hukukçu.