Araştırma Makalesi

Foramen Magnum Alanının Cinsiyet Saptanmasında Kullanılabilirliği

10.17986/blm.199832296

  • Yasemin Günay
  • Muzaffer Altınkök
  • Sadi Çağdır
  • Hüseyin Sarı

Gönderim Tarihi: 13.05.1998 Kabul Tarihi: 06.11.1998 The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(2):41-45

Kimliği belirsiz iskeletlerde cinsiyet her zaman kolay ve doğru olarak saptanamaz. Öyle ki patlamalar, savaş ve uçak kazası gibi felaketlerde kemiklerin parçalanmış olması nedeniyle kimlik tespiti oldukça güçleşir.

Bu çalışmada, kafanın parçalanmış olduğu durumlarda foramen magnum alanının cinsiyet tespiti açısından kullanılabilir bir kriter olup olmadığı araştırılmıştır.

Araştırmada 121 'i erkek, 25'i kadın olmak üzere, 146 iskelete ait kafatasında foramen magnumun en uzun ve en kısa çapı ölçülerek ortalaması dairenin çapı olarak kabul edilip alanı hesaplanmıştır.

Sonuç olarak 922 mm2 ve üstündeki değerlerin üstünlükle erkeklere, 821 mm2 ve altındaki değerlerin de üstünlükle kadınlara ait olduğu; 821 mnr den büyük ve 922 mm2 den küçük değerlerin cinsiyet tahmini yapılamayan gruba girdiği; normal dağılım gösteren örnek grubunda erkeklerin % 69'unun 922 mm2 ± 1 standart sapma birimi (122 mm) içinde olduğu, kadınların da % 68'inin 821 mm2 ± 1 standart sapma birimi (127 mm) içinde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Foramen magnum, cinsiyet tespiti.