Olgu Sunumu

Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Olgu Sunumu

10.17986/blm.2017127143

  • Bedir Korkmaz
  • Mustafa Selim Özkök
  • Füsun Çallak Kallem
  • Musa Dirlik
  • Ufuk Katkıcı

Gönderim Tarihi: 18.08.2015 Kabul Tarihi: 13.10.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(1):64-66

Çocuğa yönelik kötü muamele, önemli bir halk sağlığı ve sosyal refah sorunu olmaya devam etmektedir. Her yıl, çocukların yaklaşık %4-16’sı fiziksel istismara maruz kalmakta ve dünyada her yıl istismar ve ihmal yüzünden 155.000 çocuk hayatını kaybetmektedir.

Klinisyenler genellikle çocuk istismarın belirtileri ile istismarı taklit eden cilt lezyonlarının ayırımına varmakta zorlanmaktadırlar. Bu iki durumun ayırıcı tanısında dermatologlardan konsültasyon istenilebilir. Çünkü cilt hasarı istismarın en yaygın ve tanınan formudur.

Bu çalışmada, hastane kayıtlarına göre, babası tarafından fiziksel istismara uğradığı belirtilerek, yüzünde ve vücudundaki bulguların konjenital mi, yoksa fiziksel istismar sonrası mı oluştuğunun değerlendirilmesi için kliniğimize gönderilen 7 yaşında kız çocuk olgu sunulmuştur. Olgu, çocuk hastalıkları, dermatoloji ve göz hastalıkları bölümlerine konsülte edilmiştir. Görmesinin normal olduğu, retinal hasar bulunmadığı belirtilmiş, mavi sklera (retinanın incelmesi) tespit edilmiştir. Olgunun yüz ve vücudu porto şarabı lekesi bulguları ile uyumlu bulunmuştur. Yüz ve vücudundaki bulguların fiziksel istismar ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmada, fiziksel istismarın ayırıcı tanısında cilt hastalıkları bulguları değerlendirerek ve bazı metabolik hastalıkların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk fiziksel istismarı,Mavi sklera,İstismarı taklit eden bulgular,Adli tıp