Araştırma Makalesi

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

10.17986/blm.200383517

  • Ümit Ünüvar ATILMIŞ
  • Esin AKGÜL
  • Nurşen Turan MÜSELLİM
  • Çiğdem SÜNER
  • S. Serhat GÜRPINAR

Gönderim Tarihi: 26.11.2004 Kabul Tarihi: 28.02.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(3):69-74

Fetal ve Perinatal bebek ölümleri, adli tıp rutininde tanısal açıdan sorunlar yaşanan ölümler arasında bulunmaktadır. Fetal ve Perinatal bebek ölümleri hakkında Mahkemeler ve/veya Savcılıklar tarafından sorulan soruları yanıtlayan bilirkişi raporlarında, ölüm nedeninin ve diğer soruların aydınlatılması için kullanılan kriterlerin belirlenmesi amacıyla; 2000-2004 yılları arasında 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu (1. ATİK) tarafmdan cevaplandırılmış fetal ve perinatal olgularına ait raporlar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alman 119 olgunun raporlarından; ölü bulunduğu yer, cinsiyeti, gestasyonel yaşı, ifadeler, adli dosya kayıtları, hastane evrakı, ölü muayene ve otopsi kayıtları, histopatolojik ve toksikolojik analiz raporları, adli birimlerin soruları ve sorulara yanıt verilip verilmediği değerlendirildi. Raporlara sonuç verilirken kullanılan kriterler belirlendi ve tartışıldı.