Araştırma Makalesi

Evlilik İçi Zorla Cinsel İlişki Üzerine Bir Anket Çalışması

10.17986/blm.199832297

  • M. Fatih YAVUZ
  • Belma Z. GÖLGE
  • Nurhas SAFRAN

Gönderim Tarihi: 21.07.1998 Kabul Tarihi: 09.12.1998 The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(2):46-50

Bu çalışmada, 170'i hukuk mezunu, 480’i toplumun çeşitli kesimlerinden olmak üzere toplam 650 kişinin evlilikiçi zorla cinsel ilişki konusundaki görüşlerini belirleyen anket formlarının sonuçları değerlendirilmiştir.

Çalışmaya katılanların % 65’inin, hukukçuların % 45’inin ve toplumdan katılanların % 71’inin kocanın karısıyla zorla cinsel ilişkide bulunmasının bir ırza geçme suçu oluşturacağına inandıkları görülmektedir.Çalışmaya katılanların yarıdan fazlasının bu görüşte olması evlilikiçi zorla cinsel ilişkinin ırza geçme suçu olarak düzenlenmesi yolundaki tartışmalara basamak oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Irza geçme.