Olgu Sunumu

Epilepsisi Olan Hastada Ani ve Beklenmedik Ölüm Olgu Sunumu

10.17986/blm.2006112610

  • Erdal ÖZER
  • Talat YURTMAN
  • Celal BÜTÜN

Gönderim Tarihi: 13.06.2006 Kabul Tarihi: 10.10.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(2):71-74

Epilepsi hastası bir kişide ani ölüm görülme olasılığı, normal popülasyonda ani ölüm görülme olasılığından 24 kat daha fazla olmaktadır.

Olgumuz 40 yaşında epilepsi hastası olup, evinde ölü bulunduğunda altı aylık hamileydi. Ölü muayenesi ve otopsi yapılmasına rağmen, ölüm nedeni olabilecek bir patoloji veya epilepsi krizi geçirdiğinin delili olabilecek herhangi bir travma izi tespit edilmemiştir. Toksikolojik incelemede de ölüme neden olabilecek bir madde tespit edilememiştir.

Adli tahkikat dosyasındaki ölü muayene, otopsi raporu, olay yeri incelemesi ve tıbbi öyküsü birlikte değerlendirildiğinde, ölüm nedeni epilepsi olan hastada ani beklenmedik ölüm (EHABÖ) kriterlerine göre kesin EHABÖ kategorisinde olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu olgu, epilepsi hastası olan kişilerin otopsilerine dikkati çekmek ve bu tip olgulara adli tıbbi yaklaşım ilkelerinin tartışılması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ani ölüm, EHABÖ, hamilelik