Editörden

Editörden

  • Halis Dokgöz

The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(2):0-0

Değerli Adli Bilimciler,

Adli bilimler alanının bilimsel platformu Adli Tıp Bülteni’nde geçen sayımızda kurucu editörümüz sevgili Prof. Dr. Serpil Salaçin hocamızdan sonra bu sayımızda da önceki editörümüz sevgili Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hocamızın editör yazısını paylaşıyoruz. Geçtiğimiz süreçte kaybettiğimiz ve alanımıza çok önemli katkılar koyan sevgili hocalarımız Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen ve Prof. Dr. İsmail Birincioğlu’nu sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Geçmişten geleceğe gelenekten kopmadan bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle.

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör